Advokaten 4 - Kort Nyt

Print Print
22-05-2012

Kurators blik for økologi
NaturErhvervstyrelsen oplever, at der – i forbindelse med behandling af konkurs hos autoriserede økologer – ofte ikke bliver foretaget de producentskifter, som er nødvendige for at økologisk status kan opretholdes efter en konkurs.

Styrelsen har derfor udsendt en kort vejledning til brug for kuratorer, som behandler økologiske bedrifter under konkurs. Styrelsen påpeger vigtigheden af at få producentskiftet straks, så økologiautorisation kan opretholdes, økologiske arealer blive i økologi-ordningen og tilbagebetalingskrav af støtte kan undgås.

En vejledning fra styrelsen findes på www.advokatsamfundet.dk<nyheder.

Årsberetning fra domstolene
Domstolsstyrelsen har udsendt en ny årsberetning, hvor det fremgår, at domstolene det seneste år har nedbragt bunken af verserende sager. Byretterne modtog ca. 25.000 færre sager end året før og afsluttede ca. 10.000 sager flere end året før. Det tager i gennemsnit 135 dage mod 156 dage året før at sagsbehandle en straffesag med domsmænd i byretterne. En almindelig civil sag med hovedforhandling i byretten er i gennemsnit 581 dage undervejs i retssystemet mod 550 dage i 2010.

Advokatrådets formand fylder 60
Advokat Søren Jenstrup fylder 60 år 9. juni 2012 og kan samtidig bryste sig med et 40 års jubilæum hos Lett Advokatfirma. Der afholdes reception i anledning af fødselsdagen fredag 8. juni klokken 15:00 til 17:00 i Advokaternes Hus, Kronprinsessegade 28.

Praktikant ved EU’s patentorganisation
Den europæiske patentorganisation (EPO) tager juridiske kandidater og advokatfuldmægtige i praktikforløb på fire måneder. Praktikstillingerne findes på flere af organisationens kontorer i Europa, de fleste dog i München. De formelle krav er, at ansøgeren skal have en juridisk eksamen, og at praktikforløbet skal påbegyndes senest to år efter denne eksamen. Ansøgeren skal desuden have godt kendskab til enten engelsk, tysk eller fransk. Der ydes støtte til opholdet. Læs mere på www.epo.org < about us < jobs.

Betænkeligt indgreb mod sort arbejde
I jagten på sort arbejde går regeringen med et nyt lovforslag fra skatteminister Thor Möger Pedersen imod en række grundlæggende danske retsprincipper. Ministeren har valgt at overhøre advarslerne i høringsfasen, og derfor havde Advokatrådet bedt om et møde med Folketingets Skatteudvalg i et sidste forsøg på at få ændret loven.

I brevet til skatteudvalget peger Advokatrådet især på tre problemer med det nye lovforslag:

1.      Loven vil medføre et helt nyt princip i det danske retsvæsen, hvor borgere kan komme til at hænge på noget, som andre har gjort. Konkret hæfter en borger f.eks. for en håndværkers eventuelle manglende skattebetaling, hvis borgeren betaler en regning på mere end 10.000 kr. kontant.

2.      Hensynet til grundlovens basale rettigheder om frihed og privat ejendomsret nedtones, fordi skattemyndighederne i jagten på sorte penge får adgang til at trænge ind på privat ejendom, hvis en række ydre forhold kan rejse mistanke.

3.      Borgere, der udfører arbejde på et hus eller anden privat bolig, skal fremover vise identifikationspapirer, f.eks. sygesikringskort, hvis SKAT kontrollerer ejendommen. De skal også oplyse deres cpr.nr. Dermed får SKAT videre beføjelser, end politiet har i dag.

Samlet set konkluderer Advokatrådet, at “dette er sjældent set i et demokratisk og åbent samfund som det danske”. Mødet med Folketingets Skatteudvalg fandt sted 9. maj. Læs brevet til Folketingets Skatteudvalg på www.advokatsamfundet.dk<nyheder.