Advokaten 3 - Kort nyt

Print Print
25-04-2012

Pas på din klientbankkonto – igen!
Advokatsamfundet udsendte 24. juni 2009 en advarsel til alle advokater om henvendelser, som kunne være forsøg på bedrageri mod advokatens klientbankkonto.  Konceptet er typisk, at en udenlandsk virksomhed retter henvendelse til advokaten og anmoder om hjælp til at inddrive et tilgodehavende hos en dansk virksomhed. Kort tid efter, at advokaten har påtaget sig sagen, meddeler klienten, at debitor direkte til klienten har betalt et afdrag eller indfriet et krav. Klienten sender checken, som hævdes modtaget fra debitor, til advokaten med anmodning om indløsning gennem klientbankkontoen med henblik på, at advokaten kan fradrage inkassoomkostningerne og udbetale resten til klienten. Den udenlandske check er falsk, og hensigten er at formå advokaten til at afregne sagen, inden det står klart, at den udenlandske check er falsk. Advokatrådet er også orienteret om henvendelser til advokater fra personer, der ønsker bistand til en bodeling. Der er typisk i disse tilfælde tale om, at den ene ægtefælle oprindelig kommer fra udlandet, idet det hermed er lettere at forklare, hvorfor der kommer udenlandske checks ind i bodelingen. Formålet er det samme i disse sager, nemlig at få advokaten til at afregne sagen, inden den bank, hvor checken sendes til indløsning, meddeler, at checken er falsk.

Dødsfald
Medlem af Advokatrådets Procesretsudvalg, Jakob Juul er død, 45 år. Jakob Juul var kendt for sine skarpe analyser og sit store faglige engagement – samt sit lune væsen. Han har foruden arbejdet i Procesretsudvalget skrevet bogen “Voldgiftsret”, som er en af de førende fremstillinger om emnet. Han stillede sig i det faglige arbejde til rådighed for flere bestyrelser, bl.a. i Foreningen for Voldgiftsret og Foreningen for Arbejdsret. I en årrække var han desuden bestyrelsesmedlem i 1. advokatkreds i København.

Få markedsrestriktioner
En ny rapport, som EU’s generaldirektorat for det indre marked og tjenesteydelser (DG MARKT) har ladet udarbejde, viser bl.a., at Danmark indtager en 3. plads når det gælder om at have et lavt niveau af markedsbegrænsninger. Rapporten, der dækker udvalgte erhvervssektorer i 13 udvalgte lande, herunder den juridiske sektor og Danmark, er udarbejdet med henblik på at kortlægge, i hvilket omfang markeder er forbeholdt bestemte erhvervsudøvere og hvilken økonomisk betydning sådanne markedsrestriktioner kan antages at have. Den blev offentliggjort 15. februar 2012.

Rapporten konkluderer bl.a., at sådanne markedsrestriktioner ikke synes at have nogen entydig effekt på de undersøgte branchers økonomiske formåen. Rapporten giver et fint indblik i, hvilke markeder der er forbeholdt advokater i andre af de udvalgte EU lande, samt let tilgængelig information om nationale reformer af advokatbranchen, som er gennemført i de udvalgte lande i nyere tid.