Advokaten 3 - Grøde blandt de yngre advokater

Print Print
25-04-2012

Det hele var bedre i gamle dage. Eller var det? Hvad vil unge advokater i dag med deres fag? Advokaten ser på de unge advokaters selvforståelse – og de uddannelser, der former dem og deres faglige kvaliteter.

Af Rasmus Lindboe, kommunikationschef, Advokatsamfundet

Myter om de unge, deres etik, deres selvopfattelse, deres krav til arbejdet og deres faglige kompetencer har altid været et levedygtigt emne. Således selvfølgelig også, når det gælder jurister og advokater.

Emnet har flere gange domineret dagsordenen i det meget bredspektrede forum for juridiske og retspolitiske diskussioner, som Advokatrådet er vært for: Center for Lov og Ret.

Her findes repræsentanter for alverdens afskygninger af både statslige og private arbejdspladser for jurister og advokater.

Når emnet de yngre jurister kommer på banen, er det ofte ud fra den bekymredes synsvinkel: Er den faglige standard stadig god nok? Kan de juridiske uddannelser levere kompetente kandidater til både advokatvirksomheder, anklagemyndighed, ministerier og andre myndigheder?

Center for Lov og Ret afholdt derfor en temadag om emnet med oplæg fra flere af de juridiske institutter. Og emnet bobler stadig som diskussionsemne på møderne.

Det ville formentlig kræve mindst en disputats at komme rundt om emnet, men Advokaten gør denne gang et spædt forsøg på at indkredse diskussionen en smule.

Vi ser på de forandringer, der gennem de senere år har præget uddannelsesstederne for de nye jurister. Vi har bevæget os rundt blandt en række aktører med kendskab til advokatbranchen for at få deres syn på, hvilke tendenser der er gældende blandt de unge i dag. Juraprofessor Eva Smith fra Københavns Universitet reflekterer over de unge juristers karrierevalg i dag sammenholdt med dengang, hun og hendes jævnaldrende selv blev færdige på universitetet.

Michael Valentin, tidligere forretningsudviklingschef hos Lett, prøver at sætte fingeren på den selvopfattelse, han oplevede blandt de yngre advokater på det store advokatkontor på Rådhuspladsen i København. Og advokat Malene Lei Raben, der efter en tid hos Plesner har haft et for en advokat utraditionelt jobforløb og bl.a. været direktør for spillestedet Vega, giver sit syn på advokatstandens unges håb, deres etik og selvopfattelse.

Det er ikke lutter sødt, vi kan servere til kaffen med artiklerne i dette magasin.

Martin Cumberland, formand for Foreningen af ansatte advokater og advokatfuldmægtige (FAAF), kritiserer de beneficerede advokater for at gøre livet svært for unge advokater, der gerne vil optages på listen over beneficerede. Unge idealister bremses af de skjulte strukturer i branchen, mener han.

Og jo – vi har også talt med de yngre advokater selv. Casper Balling Gad, advokatfuldmægtig hos Dansk Erhverv, Karen Bregnehøj Beck fra Lett og Christoffer Lambert-Züberlein fra Bech-Bruun kommer også til orde og fortæller om deres tanker om at være ung i advokatfaget.