Advokaten 2 - Kort nyt

Print Print
14-03-2012

Advokatsamfundet styrker sin indflydelse i IBA
Advokatrådsformand Søren Jenstrup, der er leder af den danske delegation i International Bar Association (IBA), er med virkning fra 1. januar 2012 indtrådt som medlem af den indflydelsesrige  BIC Policy Committee i IBA. Komiteen har advokat Horácio Bernardes Neto, Brasilien, som formand og består i øvrigt af 20 medlemmer herunder tidligere CCBE-formand Hans-Jürgen Hellwig, Tyskland, Robert Heslett, England, Peter Köves, Ungarn, Peter Kim, Korea, Sidney Weiss, USA og Sam Okudzeto, Ghana – og har bl.a. til opgave at fungere som fødselshjælper for nye initiativer, konferencer og projekter i organisationen, der tæller mere end 45.000 advokater og mere end 200 advokatsamfund og advokatforeninger. Medlemskabet indebærer en markant styrkelse af den danske indsats i international sammenhæng og bidrager afgørende til at sikre Advokatsamfundet synlighed i IBA til glæde for den danske advokatstand.

CCBE modstand mod patentdomstol
Forslaget om en ny europæisk patentdomstol møder modstand fra foreningen af europæiske advokatsamfund, CCBE. Ligesom Advokatrådet peger CCBE i et høringssvar på, at patentdomstolen vil medføre en betydelig udgift for små og mellemstore virksomheder, hvis de tvinges ud i retlige stridigheder langt fra deres hjemland. CCBEs pressemeddelelse kan læses på www.ccbe.eu < news.

Danske prioriteter i EU
På retsområdet tegner der sig en række vigtige spørgsmål, som Danmarks EU-formandskab i de kommende måneder får ansvaret for at lede forhandlingerne af. Ifølge justitsminister Morten Bødskov (S) er det indsatsen mod terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, navnlig et nyt europæisk system, der skal udveksle oplysninger om passagerer. En anden topprioritet er anerkendelsen og fuldbyrdelsen af civil- og handelsretlige afgørelser. Og endelig er på strafferetsområdet spørgsmålet om overførsel af dømte til afsoning i hjemlandene på dagsordenen.

Udbredt krav om efteruddannelse
De danske regler om obligatorisk efteruddannelse er på linje med reglerne i det øvrige Europa, men danske advokater har betydelig større grad af frihed i forhold til afvikling og indhold af kurserne. Det viser en gennemgang af ordningerne i de forskellige europæiske lande, som CCBEs komité for uddannelse har foretaget. Komiteen, hvor Advokatsamfundet er repræsenteret, har indhentet oplysninger for året 2011. Der er regler om obligatorisk efteruddannelse i 18 medlemslande, og regler på vej i yderligere fem medlemslande. I gennemsnit er kravet på ca. 14 timers efteruddannelse årligt. Læs mere på www.ccbe.eu < documents < national continuing training regimes.

Pris for moderne landsskatteret
Landsskatteretten fungerer som en garanti for retssikkerheden på skatteområdet og er med stor dygtighed udviklet til en moderne myndighed med vægt på kvalitet. Det mener komiteen bag uddelingen af Magnus-prisen, som i januar overrakte prisen til retspræsident Erik S.M. Hansen, Landsskatteretten.

Advokatrådet i brechen for tavshedspligt
Et nyt lovforslag på det finansielle område, hvor Finanstilsynet kan bede pengeinstitutter om at gennemføre en advokatundersøgelse, har medført en kraftig politisk indsats fra Advokatrådet. Lovforslaget ville betyde, at advokaten bag en undersøgelse skulle afrapportere direkte til Finanstilsynet – og ikke til klienten. Men efter et foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg har erhvervsminister Ole Sohn (SF) bøjet sig for Advokatrådets argumenter og besluttet at ændre lovforslaget, så advokaten afrapporterer direkte over for klienten.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere artikler/2012/Advokaten 2/Kort nyt.aspx - d. 21-01-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.