Advokaten 10 - Leder - Jul, nytår – og valgår….

Print Print
12-12-2012


Kære kolleger!

Vi har løseligt regnet os frem til, at værdien af det frivillige arbejde i Advokatsamfundets regi udgør op imod 20 millioner kroner. om året. Til sammenligning har Advokatsamfundet et samlet budget på et par og tredive millioner kroner. Til sammenligning har Advokatsamfundet et samlet budget på et par og tredive millioner kroner.

Må jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår! Med en enkelt undtagelse vil jeg ikke gøre status over 2012 endnu – det kommer vi nemlig tilbage til på Advokatmødet 7. juni 2013, der sammen med Årsfesten for de nye advokater finder sted på Tivoli Hotel i København. Skriv datoen og mødestedet i kalenderen allerede nu.
Undtagelsen er samarbejdet med kredsbestyrelserne. I 2012 har vi revitaliseret og udbygget samarbejdet med de otte kredsbestyrelser. Først og fremmest har vi trukket hårdt på kredsbestyrelserne, som har leveret en meget stor indsats i forberedelsen af klagesager i Advokatnævnet. En indsats som sammen med benhårdt rugbrødsarbejde i Advokatnævnet og i nævnets sekretariat har betydet, at sagsbunken i Advokatnævnet nu støt og roligt bliver mindre. Tak til alle, der har ydet en stor indsats på dette område!
Men samarbejdet er også styrket på andre områder. Som nærmere omtalt andet steds i denne udgave af Advokaten vil kredsbestyrelserne fremover blive inddraget mere i Advokatrådets arbejde. Hjørnestenen er klagesagsbehandlingen, men andre opgaver vil også kunne løses med lokal bistand. Samtidig håber jeg, at flere og mere indholdsrige arbejdsopgaver vil styrke fællesskabet lokalt, og at det f.eks. kan føre til flere arrangementer i kredsene af faglig og social karakter. Sekretariatet har allerede været på ’road show’ i mange af kredsene med opdaterende kurser i advokatreguleringen – kurser, som foreløbig mere end 300 af jer har deltaget i. Vi stiller fortsat gerne vores viden til rådighed, hvis det ønskes, og jeg vil desuden opfordre alle til at byde ind, hvis de har forslag til arrangementer eller problemstillinger, der kan tages op lokalt.
Jeres indsats i det kollegiale arbejde – hvad enten det foregår i kredsene, i Advokatnævnet eller i Advokatrådet og dets udvalg – er frivilligt og som sådant ikke honoreret. Værdien af dette arbejde for advokatstanden er enorm. Vi har løseligt regnet os frem til, at værdien af det frivillige arbejde i Advokatsamfundets regi udgør op imod 20 millioner kroner om året. Til sammenligning har Advokatsamfundet et samlet budget på et par og tredive millioner kroner. Men selvom det er tidskrævende, er det heldigvis også både givende og udfordrende. Jeg er endnu ikke stødt på kolleger, der har fortrudt, at de har brugt tid på det kollegiale arbejde, og mange af os er endda blevet bedre advokater af at være med.
Det kollegiale arbejde er navnlig berigende, fordi det foregår i samarbejde med andre, gode kolleger. Derfor vil jeg opfordre alle advokater til at medvirke til at sikre, at det fortsat er de bedst kvalificerede, der bliver valgt til de kollegiale poster. Alle kan hjælpe til – ved selv at tage en tørn, eller ved at opfordre en kollega til at stille op – og selvfølgelig ved at deltage i valghandlingen på kredsmødet. Hen over foråret vil I alle sammen modtage indkaldelse til kredsmødet, hvor valghandlingen finder sted. Brug det som en anledning både til at mødes lokalt og til at øve indflydelse på valgene.  

God jul – og godt valg – til alle.