Advokaten 10 - Kort Nyt

Print Print
12-12-2012

Den Europæiske Unions Domstol - Nyt procesreglement trådt i kraft
På baggrund af et stadigt stigende antal sager, med en klar overvægt af præjudicielle forelæggelser, har Domstolen ændret sine procesregler.  1. november 2012 trådte Domstolens nye procesreglement i kraft for i højere grad at tage hensyn til denne sagstypes særlige karakter. Samtidig skal det nye reglement styrke Domstolen kapacitet til at afgøre alle sager inden for rimelig tid.

Markant hæder til højesteretspræsident Børge Dahl
Specialforeningen Ansættelsesadvokater har tildelt højesteretspræsident Børge Dahl årets H. G. Carlsen-pris. Børge Dahl modtager prisen som en hæder for en ekstraordinær, mangeårig indsats på det arbejds- og ansættelsesretlige område.
Børge Dahl har gennem mange år ydet et markant bidrag til udviklingen inden for arbejds- og ansættelsesret. I første række gennem sin omfattende dommervirksomhed, hvor han siden 1996 har virket i Højesteret – siden 2010 som præsident – og som først næstformand og siden formand for Arbejdsretten fra 1998-2010. Som dommer har Børge Dahl været med til at afsige en lang række domme om væsentlige og principielle ansættelsesretlige spørgsmål inden for hele det arbejds- og ansættelsesretlige område.
Årets prismodtager har også været en flittigt benyttet opmand i faglige voldgiftssager og afskedigelsesnævnssager for arbejdsmarkedets parter.
Blandt striben af andre vigtige hverv, som Børge Dahl har varetaget, er posten som formand for Beskæftigelsesministeriets udvalg om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. Betænkningen fra udvalget har siden 2007 været grundlaget for arbejdsretslovens nye regler om faglige voldgiftsretter.
Samtidig med hæderen modtager Børge Dahl en pris på 25.000 kroner. Prisen tildeles som en påskønnelse af “en særlig indsats på det ansættelses- og arbejdsretlige område”. Priskomiteen består af tidligere højesteretsdommer Poul Sørensen, professor, dr. jur. Jens Kristiansen og advokat Jørgen Boe. Prisen er opkaldt efter advokat H.G. Carlsen, som var pioner i den ansættelsesretlige disciplin.

Informationsmøde om landsretskonstitution
Begge landsretter afholder i februar 2013 informationsmøde for jurister, der overvejer at søge en konstitutionsstilling. På møderne vil der blive orienteret om tilrettelæggelsen af en konstitutionsperiode, og en udnævnt landsdommer og en konstitueret landsdommer vil orientere om arbejdet som konstitueret dommer i de respektive landsretter.

Informationsmødet i Østre Landsret afholdes torsdag 7. februar 2013 kl. 16 til ca. kl. 17.30 i Østre Landsret, Bredgade 59, København K.

Informationsmødet i Vestre Landsret afholdes torsdag 7. februar 2013 kl. 16 til ca. kl. 17.30 i Vestre Landsret, Gråbrødre Kirkestræde 3, 8800 Viborg.

Frist for tilmelding til informationsmøderne er 1. februar 2013. Tilmelding bedes ske pr. mail til Østre Landsret på Infomoedekst@oestrelandsret.dk og til Vestre Landsret på Sekretariatet@vestrelandsret.dk. Ved tilmelding bedes navn, titel og tjenestested oplyst.
Har du spørgsmål til arrangementerne eller til konstitutionsforløbet, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Ellen Busck Porsbo på mail EllenBusckPorsbo@Oestrelandsret.dk eller på telefonnr. 99 68 62 12 eller sekretariatschef Berith Linnebjerg på mail BerithLinnebjerg@vestrelandsret.dk eller telefonnr. 86 62 62 00.