Advokaten 10 - Efteruddannelse i dansesalen

Print Print
12-12-2012

I en gammel dansesal på Frederiksberg tilbyder en advokat alternativ og billig efteruddannelse for kolleger over hele landet. Konceptet har udviklet sig til også at være en erfa-gruppe og er lige til at kopiere for advokater, der gerne deler viden med andre.

Vi er gået mere fra at være undervisning til at være en slags erfa-gruppe, hvor vi udveksler erfaringer på et større niveau. Nu er jeg en stor tilhænger af efteruddannelse. Advokater er almindeligvis et konservativt folkefærd, som ikke vil have påduttet noget, men at få mulighed for at snakke med kolleger og udveksle meninger er faktisk ikke nogen dårlig idé.

Af Christian Andersen, journalist

Hvad gør en advokat, som skal i gang med den obligatoriske efteruddannelse, men ikke rigtig synes, at udbuddet er perfekt, og faktisk har svært ved at finde tiden til det?
Han gør det selv.
Anders Lindqvist, partner i advokatfirmaet Martinelli på Frederiksberg, har i tre år udlevet sit entreprenør-gen og arrangeret efteruddannelse for advokater. I begyndelsen var det mere af nød end af lyst, men i dag er det lysten, der driver ham til at planlægge og afholde en uges efteruddannelse hvert år for godt 50 advokater fra hele Danmark.
Hans koncept er simpelt. Lige til at kopiere.
Et antal advokater slår sig sammen om hver især at undervise kolleger 45 minutter i et emne, som de brænder for. I Anders Lindqvists koncept er der plads til omkring 50 advokater, og det betyder, at der i løbet af en uges efteruddannelse på Frederiksberg er mulighed for at følge 54 lektioner.
Emnerne spænder vidt – fra lejeret, insolvensret, bobehandling til selskabsret, person- og familieret – og så er de sat i system. For eksempel er al undervisning i lejeret helliget mandagen, hvilket gør det lettere for deltagerne at få undervisningen til at passe ind i en travl hverdag.
Med Anders Lindqvists koncept er der rig mulighed for at få papir på en stor del af de påkrævede 54 lektioners efteruddannelse over en treårig periode.
- Da jeg tog initiativ til mit tilbud i 2010, kunne de fleste advokater godt se, at de manglede temmelig mange lektioner. Det gjaldt ikke mindst for kollegerne på vores eget kontor, siger Anders Lindqvist.

Ingen slipper for at undervise

- De store advokatkontorer sender folk fra den ene afdeling til den anden og underviser hinanden. Så har de udfyldt uddannelseskravene. Så har de fået et flueben. Jeg tænkte: Lad os sætte noget lignende i system, fortæller han.
Anders Lindqvist sendte herefter invitationer bredt ud i sit netværk, for eksempel til kolleger i retshjælpen. Hans tilbud om efteruddannelse var møntet på mindre og mellemstore advokatfirmaer ligesom Martinelli.
Tilbagemeldingen fra netværket var overraskende positivt. Han havde håbet på 14 tilmeldinger. Der kom 50, og deltagerne kommer fra hele landet.
Den største udfordring var at få folk til at undervise. Sådan var og er konceptet. Ingen slipper for at undervise kollegerne.
- Jeg måtte pace et par af deltagerne til at undervise. Folk, der ikke vidste, hvad de skulle tale om, fik besked om, at de i så fald ville få emnet ’kuldlysning og mellemdøde børn’. Det er et emne, som alle dumper i til første årsprøve på jurastudiet. Så meldte de lynhurtigt tilbage med et emne, og var parate til at undervise, fortæller Anders Lindqvist med et smil.

Grebet af undervisning
- Til stor overraskelse var deltagerne entusiastiske. Jeg havde frygtet, at folk bare sad og var lidt fjerne i blikket med deres bærbare pc'er og bare skulle have de her lektioner overstået. Men det blev vildt spændende.
- Mange advokater tænkte, at det var for lang tid at undervise i 45 minutter, men når folk først kom i gang, kunne man næsten ikke stoppe dem, siger Anders Lindqvist og nævner, at han har måttet indføre et pokerur, som tæller ned, for at få underviserne til at stoppe efter de 45 minutter.
- Normalt når man sidder til et kursus, kan man godt falde hen og tænke, ’jeg skal bare være her’. Du er ikke så engageret, fordi du ikke selv er en del af undervisningen og ikke rigtigt kender dem, som underviser. Nogle gange har du måske krydset et kursus af, som ikke var det mest interessante. Men her hører du på den ene efter den anden, som fortæller om den mest interessante ting, de overhovedet interesserer sig for. Det er svært ikke at blive grebet, mener Anders Lindqvist.

Efteruddannelse og erfa-gruppe
Det alternative uddannelsestilbud på Frederiksberg har en sidegevinst. Gruppen af undervisere, som jo også er deltagere, har udviklet sig til at blive en erfa-gruppe.
- Jeg havde for eksempel en sag, hvor jeg sad med entrepriseret, hvor entreprenøren tilfældigt havde en kone, som var fra udlandet og havde problemer med opholdstilladelsen. Jeg sad og nørklede med sagen med opholdstilladelsen, men besluttede at sende sagen til en af deltagerne, som er specialist i udlændingeret. Der gik ingen tid, før jeg fik sagen tilbage og i øvrigt til en brøkdel af den pris, som det havde kostet, hvis jeg selv skulle sætte mig ind i sagen, fortæller Anders Lindqvist.
- I begyndelsen syntes jeg, at kravene til efteruddannelse var noget fanden havde skabt ud fra devisen om, at en fornuftig advokat, som har specialiseret sig, nok selv skal sørge for at holde sig opdateret på de forskellige retsområder. Det irriterede mig også, at der var en favorisering af de store advokatkontorer, som havde mulighed for at sætte undervisningen i system internt, siger Anders Lindqvist, men med tiden har han fået en anden opfattelse af kravene til efteruddannelse.
- Vi er gået mere fra at være undervisning til at være en slags erfa-gruppe, hvor vi udveksler erfaringer på et større niveau. Nu er jeg en stor tilhænger af efteruddannelse. Advokater er almindeligvis et konservativt folkefærd, som ikke vil have påduttet noget, men at få mulighed for at snakke med kolleger og udveksle meninger er faktisk ikke nogen dårlig idé.

Standen må hjælpe
- Det ville være rart, hvis standen kunne stå sammen og få alle med, så ingen falder igennem kravene til efteruddannelse. Standardbøden for at ignorere kravene er 10.000 kroner. Man bliver også offentliggjort med navns nævnelse og bliver nævnt på Advokatsamfundets hjemmeside. Det er bare ikke fedt for advokatstanden, at der pludselig bliver hængt advokater ud med navns nævnelse for at have overtrådt god advokatskik, understreger Anders Lindqvist.
- Vi må gøre noget. Fortæl folk, som er ved at falde igennem, hvad mulighederne er. Der er faktisk gode muligheder for at finde relevant efteruddannelse, når først man kommer i gang med at undersøge markedet. Jeg har allerede planlægt næste års lektioner. De falder fra den 16. til den 20. september 2013, og jeg er klar til at planlægge en ekstra uges undervisning, hvis det viser sig, at mange kolleger bliver ramt af efteruddannelseskravene.
En uges undervisning inklusive forplejning koster 5.000 kroner hos Lindqvist / Martinelli. Læs mere på adv-martinelli.dk.

Kort om advokat Anders Lindqvist
Specialiseret inden for fast ejendom og insolvensret. Er udpeget som sagkyndig lægdommer (boligdommer) ved retterne i Roskilde og Helsingør. Har særligt erfaring med entreprisesager, udstykning af taglejligheder og ejendomsretlige sager. Er kurator i flere konkursboer.
Tidligere arbejdet ved domstolene.