Advokaten 1 - Advokaten, virksomheden og de digitale muligheder

Print Print
23-01-2012

Advokaternes virksomhedsrådgivning skifter karakter i takt med den stigende digitalisering. Her er et blik ind i den nære fremtid på virksomhedsportalen www.virk.dk.

Af Eva Meiling, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Internettet har revolutioneret vores hverdag, herunder advokaternes rådgivning af virksomheder..

Tænk blot på hvordan det foregik i 1980’erne, for ikke at tale om 1970’erne, hvis man skulle stifte et selskab eller ændre navnet på det. Det kunne tage uger og nogle gange måneder, før registreringsbeviset dumpede ind på kontoret fra Aktieselskabs-Registeret, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og nu Erhvervsstyrelsen hed dengang.

Ondet var papir. Og skrivemaskiner. Og postforsendelse. De medier var på sin vis glimrende instrumenter dengang, men i dag, hvor internettet er slået igennem, ser de primitive ud. Nu kan man stifte et selskab på nettet i løbet af nogle få minutter på portalen www.virk.dk og underskrive med digital signatur. Sekunder senere modtager man registreringsbeviset pr. mail. 

Skilteskoven på nettet
I det første tiår af 2000’erne modnedes de offentlige tjenester på internettet. Der kom mere skik på udviklingen. Samtidig begyndte man at erkende i det offentlige, at der var behov for mere samarbejde myndighederne imellem.

Det var sådan set fint nok, at myndigheder opbyggede deres egne elektroniske servicefunktioner. Brandingen skabte genkendelse og fik virksomheder og deres rådgivere til at slippe papiret for at prøve det digitale alternativ af, hvis de skulle indberette eller på anden måde kommunikere med det offentlige.

Men brugerne begyndte samtidig at miste orienteringen i den offentlige skilteskov på nettet. Hvad der egentlig skulle gøre kommunikationen med det offentlige smartere, nærmede sig et kaotisk butiksvindue. Oplevelse af forkromet overblik og enkelhed opstod ikke.

Bl.a. i det lys gryede en erkendelse i det offentlige af, at man måtte arbejde mere og bedre sammen med at udvikle tjenester på nettet. Det offentlige måtte strømline sig på tværs af myndighedsskel.

De første spadestik tog man med en fælles digital signatur. Målet var at skabe større sikkerhed på nettet og med tiden tage livet af de mange brugernavne og adgangskoder, som virksomheder og deres rådgivere måtte holde styr på.

Www.virk.dk tager over
Den første udgave af www.virk.dk blev lanceret i 2003. Portalen har over en mio. besøg om måneden, og virksomhederne og deres rådgivere bruger nu portalen mere end 300.000 gange om måneden til at ændre selskaber, søge refusion af sygedagpenge, fakturere en offentlig kunde osv.

Ser vi nærmere på regeringens nye digitaliseringsstrategi, kan vi fremkalde et billede, hvor virksomheder og deres rådgivere får tjenester, der er bedre integrerede, mere tilpassede den enkelte brugers behov og mere hjælpende.

Integrationen får f.eks. betydning, hvis man skal stifte et selskab for en kunde. I dag kan man som nævnt gøre det online og med digital signatur. Om et års tid indebærer den samme handling, at man også opretter en digital postkasse på www.virk.dk og en NemKonto til kunden. Man sætter også gang i bestilling af en digital signatur til kunden.

Vi kan sige, at man går fra at stifte et selskab på nettet til at føde en virksomhed digitalt, så den er fuldt køreklar til at kommunikere på nettet med det offentlige. Den formelle juridiske registrering bliver koblet sammen med oprettelse af de nødvendige digitale redskaber.

En anden udvikling, vi ser de næste år, er en individualisering af offentlige tjenester på nettet. Man skal så vidt muligt have de oplysninger og påmindelser, som man netop har behov for, hvis man logger på en portal som www.virk.dk. Advokaten skal mindes om ændringer i selskabsloven, og supermarkedet om nye fødevareregler.

En tredje udvikling, vi ser, er bedre hjælp til selvhjælp. Både rådgivere og virksomheder skal have den hjælp, de netop står og mangler i situationen, så de slipper for at ringe eller skrive til det offentlige. De skal også have adgang til e-læring, så de kan hæve deres kompetenceniveau inden for digital kommunikation. 

For det fjerde vil vi se, at www.virk.dk endnu mere end i dag bliver stedet på nettet, hvor advokater og virksomheder benytter de integrerede og individualiserede offentlige servicer og finder den hjælp, de har behov for. Målet er at lukke de lokale selvbetjeningsløsninger, som man stadig finder på statslige myndigheder og kommuners hjemmesider, og kanalisere al indberetning til det offentlige gennem www.virk.dk.

Samtidig rummer udviklingen også et forretningsmæssigt perspektiv: Det bliver endnu vigtigere end i dag at kunne bevæge sig kompetent i de offentlige tjenester på nettet, særligt www.virk.dk, for at give kunderne en bedre ydelse end konkurrenten.