Advokaten 8 - Leder - Tilbyd klienterne tryghed

Print Print
17-10-2011

Den 12. september 2011 havde jeg lejlighed til i Københavns Advokatforening at redegøre for Advokatrådets kommende indsatsområder. Og jeg kan i den sammenhæng kun sige, at strukturreformen fungerer, og at vi i Advokatsamfundet har glæde af at kunne fokusere målrettet på vores fire lovbestemte kerneopgaver.

Som jeg nævnte i min beretning på Advokatmødet i juni, vil vi som led i det arbejde gerne styrke interaktionen og dialogen mellem Advokatråd og Sekretariat på den ene side og alle vores fødte medlemmer, nemlig jer advokater, på den anden. I vil få kvartalsvise elektroniske nyhedsbreve, bedre telefonservice, bedre vejledninger og proaktive tilsynsbesøg, ligesom vi arbejder målrettet på at hæve kvaliteten af Advokatnævnets kendelser uden at tilsidesætte hensynet til sagsbehandlingstiden.

I kan allerede nu på vores hjemmeside studere de nye advokatetiske regler, der er mere velstrukturerede og tilpasset den seneste praksis. Reglerne vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011, og jeg kan også løfte sløret for den oplysning, at der for tiden arbejdes på en bog, der i kommentarform gennemgår reglerne og den bagvedliggende nævns- og retspraksis.

Kort og godt vil vi i den kommende rådsperiode arbejde målrettet for, at det skal blive lettere at være advokat. Men dermed ikke være sagt, at det ikke betyder, at livet som advokat kan blive mere krævende på andre niveauer. Advokater har både en individuel og en kollektiv forpligtelse til at bidrage til retssamfundets daglige funktioner. Vi skal yde vores bidrag til, at borgere og virksomheder kan opnå deres ret, og vi skal bidrage til processen med, at der udformes regler, der kan forstås og i kraft heraf bedre efterleves.

Det vil vi blandt andet gøre ved pro bono rådgivning gennem advokatvagterne eller som en del af opfyldelsen af vores sociale ansvar på andre måder.

Men en ordentlig offentlig retshjælp kan aldrig baseres udelukkende på godgørenhed eller privattegnede forsikringer. Er man “syg i juraen”, må der som ved andre lidelser være et forsvarligt sikkerhedsnet og et rimeligt behandlingstilbud.

Det arbejder vi målrettet på at få tilvejebragt, navnlig gennem påvirkning af den politiske beslutningsproces, så vi kan få gennemført en ordentlig og tidssvarende lovgivning på dette område. Og jeg kan garantere, at vi vil gå efter at nå gode løsninger. For der er brug for os.