Advokaten 8 - Kort nyt

Print Print
17-10-2011

Varetægtsfængsling – giv din klient en pjece
Advokatrådets Strafferetsudvalg har i samarbejde med Landsforeningen af Forsvarsadvokater udarbejdet en pjece om, hvad man kan bruge sin forsvarer til, når man er varetægtsfængslet. Pjecen indeholder generel information om varetægtsfængsling og et afsnit om prisoplysning.
Pjecen kan downloades gratis som pdf-fil fra www.advokatsamfundet.dk. Pjecen oversættes til engelsk, tysk, rumænsk, spansk, tyrkisk, serbisk, russisk, arabisk, farsi, fransk, urdu, polsk, italiensk, kinesisk (mandarin), litauisk og dari. Når oversættelserne foreligger, kan du finde dem på www.advokatsamfundet.dk.

Advokatsamfundet vinder domænesag
Sø- og Handelsretten har givet Advokatsamfundet fuldt medhold i, at Netdenmark A/S ikke havde ret til at bruge domænenavnene; advokat.dk, advokater.dk og advokaterne.dk. Netdenmark A/S havde opkøbt de tre domæner for at drive en advokatsøgebase, men var bekendt med, at Advokatsamfundet drev advokatnoeglen.dk. Det var rettens opfattelse, at Netdenmark A/S havde tilstræbt at lukrere på Advokatsamfundet, og at der var risiko for forveksling med Advokatsamfundets database og kredsen af advokater med bestalling og møderet. Retten fandt derfor ikke, at Netdenmark A/S havde en anerkendelsesværdig interesse i at benytte de tre domænenavne. Advokatsamfundet afventer en eventuel anke.

Travlt halvår for domstolene
Der bliver afsluttet flere sager på kortere tid ved byretterne. Det viser domstolenes statistik for sagsbehandlingen i årets første halvdel. Antallet af verserende sager er i 1. halvår af 2011 generelt faldet med 19. procent svarende til knap 41.000 sager. Samtidig er sagsbehandlingstiderne faldet på alle andre sagsområder end det civile og blandt visse insolvensskiftesager, hvor sagerne typisk har en længere gennemløbstid og forbedringer af berammelsestiden derfor er længere om at slå igennem i statistikken. Du kan læse på www.domstolene.dk.   

To advokater i Folketinget
Efter tre forsøg er advokat Jan E. Jørgensen, 46 år, blevet valgt til Folketinget for partiet Venstre. Jan E. Jørgensen har i en længere årrække været medlem af Frederiksbergs kommunalbestyrelse, og arbejder til daglig som advokat hos Horten. Han får følgeskab af den 57-årige Preben Bang Henriksen fra Aalborg, der er blevet valgt ind for samme parti. Preben Bang Henriksen har drevet selvstændig advokatvirksomhed i 29 år, men er ellers uden praktisk erfaring i politik udover at have været medlem af partiet de seneste syv år.

Advokatkampagne på TV2 News
Når tingene er løbet af sporet, er det for sent. Det er mottoet bag et reklamefremstød målrettet til mindre og mellemstore virksomheder, som Danske Advokater står bag. Banner-annoncer på Børsens nyhedssite og diskussionsfora på LinkedIn er led i en ny måde at sælge advokater på. En række 30 sekunders TV-spots skal illustrere, at man med fordel kan rådføre sig med en advokat i virksomhedens faser fra vugge til grav. Forskellige direktører fortæller, hvordan de bruger deres advokat, og indslagene, der også løber over skærmen i det nye år, er målrettet de personer i erhvervslivet, der har såkaldt ’charge’ til at hyre en advokat og i forvejen er storforbrugere af nyheder på TV2 News.