Advokaten 7 - Aktuel information

Print Print
12-09-2011

Sikre investeringer i EU
Beskyttelse af investeringer på EU-plan er et forholdsvis nyt rådgivningsfelt. Det juridiske fakultet i København afholder et introseminar 17. november 2011 fra kl. 15-18, der henvender sig til både advokater, der rådgiver virksomheder om mulighederne på internationale markeder eller assisterer i internationale voldgiftssager. Svend Gad, chefkonsulent fra Udenrigsministeriet, vil fortælle om EU’s nye investeringspolitik i lyset af det danske EU-formandskab. 

Forsvarere med i EU-direktiv
Kommissionen foreslår minimumsstandarder for sigtedes og tiltaltes adgang til en forsvarer, herunder ret til at kommunikere med et familiemedlem, en arbejdsgiver eller anden tredjepart i straffesager. CCBE mener, at forslaget er fornuftigt og opfordrer EU’s medlemslande til at bakke op om initiativet. Direktivet er led i en større regelpakke for at styrke EU-borgernes retssikkerhed, der vil blive fremlagt i løbet af de næste par år. Du kan læse mere om forslaget på www.ccbe.eu.

USA anerkender rekonstruktion i Danmark
Den føderale Bankruptcy Court i New York har anerkendt de nye danske regler om rekonstruktion som main foreign proceeding. En dansk containervirksomhed med fragtleverancer til forskellige destinationer i USA kom under rekonstruktion. En stor del af virksomhedens aktiver lå i USA, og en lang række amerikanske kunder varslede krav mod virksomheden. Nu har den føderale domstol anerkendt, at de amerikanske kunder ikke kan individualforfølge en dansk virksomhed i USA, så længe den er under rekonstruktion i Danmark.

Efteruddannelse – Grønland og Færøerne
Nu svarer reglerne om efteruddannelse for advokater og fuldmægtige på  

Grønland og Færøerne til de danske regler. Reglerne trådte i kraft 1. august 2011, men har på visse punkter virkning fra 1. januar 2010. De væsentligste ændringer er: 1) E-læring eller anden it-baseret undervisning, der opfylder kravene til indhold, længde og dokumentation er nu omfattet. 2) Fuldmægtiges rådgivning i advokatvagter og på retshjælpskontorer er omfattet med max 18 lektioner per efteruddannelsesperiode. 3) Juridiske kandidater fra før 1997's frivillige deltagelse i grunduddannelsen er også omfattet. 4) Overførsel af overskydende lektioner kræver ikke længere ansøgning. 5) Advokatrådet kan udstede påbud om deltagelse i efteruddannelsen inden en fastsat frist. 6) Der skal ikke længere ske indberetning i forbindelse med deponering. Du kan læse om reglerne på www.advokatsamfundet.dk

Turban-dommer i High Court
Fra 1. oktober blandes parykker og turban i London, når den britiske advokat Rabinder Singh bliver den første dommer med turban i High Court of England and Wales. Han blev født af indiske immigranter i 1964, og er en af få dommere i England fra en etnisk minoritet. Rabinder Singh blev advokat (barrister) i 1989 og sammen med Tony Blairs hustru, Cherry Booth, dannede han i 2000 advokatfirmaet Matrix Chamber. En talsmand fra det britiske Justitsministerium udtalte i forbindelse med udnævnelsen af den nye dommer:
- The Government wants to create a society of aspiration, where people of ability feel free to aim to reach the highest offices of our country, regardless of their background, race or gender.