Advokaten 6 - Prismodtager - og fjernet fra posten

Print Print
16-08-2011

Med en ny pris til journalister sætter Advokatrådet fokus på vigtigheden af medierne som medspillere. Den første prismodtager blev samme dag fjernet fra sit stofområde.

Af Rasmus Lindboe, kommunikationschef, Advokatsamfundet

Der lå en grum ironi i, at den første prismodtager af Advokatrådets Journalistpris samme dag, prisen blev uddelt, måtte se sig midlertidigt fjernet fra sit stofområde på P1’s program “Orientering”.
Prismodtageren, journalist Astrid Fischer, har siden 1994 været ansat i Danmarks Radio på programmet “Orientering”.
Ved overrækkelsen af prisen fortalte Astrid Fischer, hvordan hun på vej til Advokatmødet i Kolding var blevet ringet op af sin chef og vil blive overflyttet til DR’s generelle nyhedsredaktion, formentlig i seks måneder.
Forinden havde advokat Henrik Høpner på Advokatrådets vegne rost Astrid Fischer for vedvarende og seriøs behandling af retspolitiske- og retssikkerhedsmæssige emner:
- Det er en kvinde, der hver gang – uden undtagelse – har været velforberedt, når hun har haft med Advokatrådets repræsentanter at gøre. Det er en journalist, som har tjek på fakta og på de retspolitiske- og retssikkerhedspolitiske dilemmaer, som sagen indeholder. Og hun forfølger historien, selv om andre medier måske synes, at sagen er lidt tør eller nørdet.

Hr. og Fru Danmark
Indstiftelsen af Advokatrådets Journalistpris er en udvikling af en lang tradition for et positivt samspil mellem Advokatrådet og medierne.
Advokatrådet har tidligere samarbejdet med professor Flemming Balvig om en undersøgelse af befolkningens retsfølelse – en undersøgelse, som selv i dagens debat citeres hyppigt.
I Advokatrådets retssikkerhedsprogram fra 2009 var et kapitel dedikeret til mediernes rolle. Rådet har siden afholdt en meget velbesøgt workshop for medierne med undervisning om strafferet. Og en række mindre tiltag som Twitter-konti og en offentlig dagsorden fra Advokatrådets strafferetsudvalg forsøger at lette mediernes adgang til kvalificeret input fra Advokatrådets faglige eksperter.
- Vi har haft fokus på medierne som positiv medspiller i en kvalificeret, retspolitisk debat.
Medierne og journalister kan man nogle gange forfalde til at bande langt væk, når man falder over en fejl. Uanset om man bliver tosset, så er medierne i dag hovedaktør i den formidling, der finder sted om lovgivning og retspolitik og retssikkerhed, sagde Henrik Høpner under uddelingen af prisen.
- Befolkningen læser ikke selv straffeloven. De læser måske den paragraf, det drejer sig om, hvis de bliver tiltalt. Befolkningen læser ikke vores høringssvar. Befolkningen lytter ikke til Advokatrådets eksperter, når der er drøftelser med Folketinget eller andre instanser. Viden får man gennem medierne og derfor er mediernes evner og kvaliteter afgørende for retssamfundet, uddybede han.
Journalist Astrid Fischer dækker hovedsagelig udlændinge- og sundhedspolitik på P1, men fortalte, hvordan spørgsmål om retssikkerhed hurtigt gennemsyrer ethvert område:
- Jeg er glad og stolt over at være allerførste modtager af jeres pris. Det er rart at høre, at nogle synes, det er væsentligt. Særligt når man dækker udlændingepolitik bliver det hurtigt til at spørgsmål om retsprincipper og hvordan borgerne kommer i klemme, sagde hun.
Prisen på 20.000 kroner er finansieret med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond.

Læs – og hør – mere
Du kan finde yderligere materiale om journalistprisen og årets nominerede kandidater på www.advokatsamfundet.dk > Presse.
Du kan høre eller genhøre nogle af de retspolitiske indslag, som udløste prisen til Astrid Fischer, på www.dr.dk/p1/orientering/redaktion/astrid+fischer.