Advokaten 6 - Aktuel information

Print Print
16-08-2011

Nyt institut for fagfolk
Et Institut for Europæisk Ret har set dagens lys. Det er hensigten, at instituttet bl.a. skal udgøre et forum, hvor juridiske fagfolk, herunder advokater, fra forskellige retssystemer kan mødes og diskutere relevante emner. Ideen blev født i Kommissionens handleplan for et europæisk område med frihed, sikkerhed og retfærdighed for EU-borgerne, men er blevet realiseret af forskellige sammenslutninger af de juridiske fagfolk, som både skal levere indhold til instituttets aktiviteter, herunder forskning, men som også gerne skulle kunne drage praktisk nytteværdi af de resultater, som instituttet med tiden vil skabe.

Kaptajn for Kromann Reumert
Den 45-årige Claus Juel Hansen overtager posten som managing partner for landets største advokatkontor, Kromann Reumert, efter Søren Johansen. Juel Hansen har i mange år haft sin gang i advokatvirksomheden, hvor han efter sin fuldmægtigtid fik ansvaret for firmaets afdeling i London. Han har sin force på erhvervs- og selskabsretsområdet og har i de senere år opbygget et navn inden for arbejds- og ansættelsesret. Claus Juel Hansen lægger i sit “tiltrædelsesløfte” vægt på, at Kromann Reumert fortsat skal være helt fremme i skoen i sin forretningsudvikling: “Vi skal være “first movers” på så mange områder som overhovedet muligt – vi har jo en vision om at sætte standarden, og det skal vi blive ved med,” siger han.

Advokaten og nyhedsbrev på mail
Nogle advokater vil ifølge vores læserundersøgelser foretrække magasinet Advokaten som en nyhedsmail, hvor man kan klikke sig ind på de enkelte historier. Det giver Advokatsamfundets nye hjemmeside mulighed for. Du kan tilmelde dig magasinet på mail uden af den grund at miste den trykte udgave af bladet. Gå ind på forsiden af www.advokatsamfundet.dk. Samme sted kan du også tilmelde dig Advokatsamfundets nyhedsbrev, som havde premiere 1. juli. Nyhedsbrevet indeholder aktuelle oplysninger til alle advokater, nyt fra Advokatsamfundet og Advokatnævnet samt nyheder til offentligheden.

Advokat i Rønn-kommissionen
Advokat Claus Søgaard-Christensen er af Advokatrådet blevet indstillet til den kommission, som medierne har udråbt til at skulle udrede én af de største politisk-juridiske skandaler i de senere år: Kommissionen skal undersøge sagen om indfødsret til statsløse personer. Søgaard-Christensen er advokat med eget firma i Aarhus, hvor han også ejer tre Bog&Idé butikker. I advokatkredse er han kendt fra bl.a. bestyrelsen i voldgiftsforeningen, Voldgiftsinstituttet og Dommerudnævnelsesrådet. I offentligheden er han senest kendt for sin medvirken i en anden kommission – Dan Lynge-kommissionen, som undersøgte politiets samarbejde med rockeren Dan Lynge.

Klag over politiet
Den helt nye ordning for borgernes klager over politiet får advokat Henrik Høpner, Advokatrådet, som en central deltager i det såkaldte Politiklagerådet, som skal afgøre klagerne. Den nye myndighed afløser den eksisterende ordning, som var forankret hos statsadvokaterne og som har været kritiseret for ikke at være tilstrækkelig uafhængig af politiet. Det nye råd får hjemme i Aarhus og skal være på plads 1. januar 2012.