Advokaten 5 Ud over stepperne - med advokater?

Print Print
15-06-2011
Charles Plant er en mand med en mission.
Nok er han ikke en mand, som er kendt af enhver dansk advokat, men blev hans tanker udbredt herhjemme, ville det vende vores forståelse af advokatbranchens og standens grundlæggende  integritet på hovedet.
Charles Plant er mangeårig seniorpartner i det store engelske og internationale advokatkontor Herbert Smith og nu formand for det britiske Solicitors Regulation Authority (SRA).
Og hans tanker skaber netop i år et markant opbrud i det engelske advokatlandskab, hvor Kunden – med stort K – er kommet i centrum. Muligvis på bekostning af advokatens traditionelle dyder som uafhængighed og integritet.
De engelske advokater har netop fået deres nye regulatoriske bibel, et digert værk på 563 sider, som blandt andet indeholder reglerne for god advokatskik (54 sider). Kernen i den måde, de engelske advokater fremover skal reguleres på, er et begreb, som på de kanter kaldes “outcome-focused regulation”. Man kunne oversætte det med “Kunden i centrum”, for de etiske regler kan nu appliceres forskelligt afhængigt af, om kunden er en ældre dame, der skal have skrevet testamente, eller en international kapitalfond.
Advokatmyndigheden, SRA, drives med de nye regler frem af Legal Services Board (LSB), der har til opgave at sikre bedre konkurrence på det juridiske marked. Og netop i disse dage og uger er Legal Services Board ved at behandle de første ansøgninger fra de juridiske selskaber, som virkelig skal give advokatselskaberne kam til deres hår. Her er Kunden “the consumer” i centrum – ikke advokaten. De nye selskabstyper, kaldet Alternative Business Structures, skal udbyde advokatydelser af den mindre komplicerede art til forbrugerne og kan ejes af hvem som helst. De skal dog præstere en “Business plan” og ansætte en “Compliance Officer”. Hvad de så vil tilbyde, og på hvilke vilkår, er op til den frie konkurrence om markedet – og hvorfor gå til advokat for at få lavet en ægtepagt eller et testamente, når Bilkas servicedesk kan lave det samme til en femtedel af prisen – og i øvrigt holder åbent hele ugen til klokken 21? I England er det COOP, der tilbyder begravelsesydelser til sine medlemmer, og måske nu vil få lov til at tilbyde forbrugerjura til alle, fra vugge til grav.
Legal Services Board kalder selv de nye alternative juridiske forretningsstrukturer for en milepæl, og formanden David Edmonds siger: “It paves the way for real benefits to be delivered to consumers on the fastest possible timetable”. Den 6. oktober er indtil videre dagen, hvor de nye forretningsstrukturer kan åbne dørene for kunder.
Helt i modsætning til denne udvikling er advokatbranchen i Finland. I vort nordiske broderland har konkurrencen på det juridiske felt hersket på gennemført liberale vilkår. Det krævede sådan set blot en juridisk eksamen for at få lov til at føre retssager. Også helt almindelige lægfolk har kunnet udbyde juridiske serviceydelser. Men disse lidt wild west-agtige tilstande søger Finland nu bort fra. Parlamentet har i marts i år vedtaget en ny lov, der indfører en kategori af særligt beskikkede jurister. Fra og med 2014 vil kun advokater, de særligt beskikkede jurister samt jurister ansat på statens retshjælpskontorer, kunne møde ved domstolene.
Der kan måske nok gøres overvejelser om, hvorvidt de særligt beskikkede jurister er en god idé, men grundtankerne bag udviklingen i Finland viser, at det politiske system bevæger sig i en “dansk” retning:
De særligt beskikkede jurister underlægges et etisk kodeks, hvoraf en stor del er kalkeret direkte af fra det finske advokatsamfunds advokatetiske regelsæt. De særligt beskikkede jurister udnævnes af en komité, der skal være uafhængig af statsmagten. Og de særligt beskikkede jurister underlægges det disciplinære system hos det finske advokatsamfund og kan dermed også underkastes disciplinære sanktioner.
Hvor England altså bevæger sig mod et stærkt liberaliseret juridisk marked med en regulering baseret på økonomi, forretningsplaner og corporate governance, samt – må man forstå – en mere kundefokuseret fortolkning af de etiske regler, er Finland derimod på vej væk fra dette. På vej mod en fokusering på de kerneværdier, som vi i Danmark (og stort set hele kontinentaleuropa) er enige om kendetegner advokaters virke: uafhængighed og integritet.
Vi forstår bedre Finland og de store lande syd for Kanalen. På den anden side er den angelsaksiske advokatverden ofte et sted, som vi danske advokater følger med interesse, fordi forretningsmodeller og andre tiltag med tiden vinder indpas i vores virksomheder herhjemme. Hr. Charles Plant og hans mission er derfor værd at følge nøje. Fortsættelse følger.