Advokaten 5 Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent

Print Print
15-06-2011

Domstolene modvirker integrationen og Folketingets lovgivning, når “hensyn til familien” spærrer for udvisning.

Af MF Peter Skaarup, Dansk Folkepartis næstformand og retsordfører

Det danske samfund har gennem de seneste årtier oplevet et helt nyt fænomen. Her tænker jeg på den massive indvandring af mennesker fra lande og kulturer, der kan være svært forenelige med den danske demokratiske kultur. Vi oplever nye og hidtil ukendte problemer med pres på ytringsfriheden, bandevold, parallelsamfund, såkaldte æresdrab, tvangsægteskaber og andre yderst beklagelige tendenser. Der er nok ikke mange læsere, der er i tvivl om, at Dansk Folkeparti har et ønske om at styre og begrænse indvandringen fra lande og kulturer, der er vanskelige at integrere i det danske samfund. Det betyder omvendt ikke, at vi i Dansk Folkeparti ikke ønsker, at integrationen bevæger sig i den bedst mulige retning. Tværtimod.
Den største udfordring i forhold til at forbedre integrationen og indvandrernes omdømme i den danske befolkning, er efter min bedste overbevisning, at kriminaliteten blandt visse grupper af indvandrere og efterkommere ikke sjældent fra de overvejende muslimske lande i Mellemøsten, er voldsomt høj. Jeg mener, at det skader integrationen enormt, at for mange især muslimske unge mænd, synes at have enormt svært ved at tage sig en uddannelse og omvendt for en dels vedkommende har alt for nemt ved at rode sig ud i kriminalitet.  Det har nogle meget negative konsekvenser for integrationen, at en ikke ubetydelig gruppe meget hårde unge mænd, alt for ofte får mulighed for at sætte nogle negative normer i de bebyggelser, hvor de fylder meget. Dels trækker de nogle ubefæstede sjæle med sig, hvilket selvsagt er trist, dels skader de alle indvandreres omdømme – retfærdigt eller ej.
I Dansk Folkeparti er vi derfor af den faste overbevisning, at et af de bedste tiltag til fremme af integrationen og at få hjulpet langt flere indvandrere i uddannelse og job, vil være at udvise langt flere af de forhærdede kriminelle beboere i ghettoerne til deres hjemlande. I takt med, at de svage indvandrere, som i øvrigt ikke nødvendigvis under andre omstændigheder ville begå kriminalitet, opdager, at det har maksimale konsekvenser at træde på det land og de indbyggere, der har taget imod dem og deres familie med åbne arme og generøse tilbud om hjælp til bolig, uddannelse og opretholdelse af en god levestandard, så vil det have en vældigt positiv effekt på de øvrige indvandrere. Vi hører ofte via medierne og ude blandt politifolk og andre myndighedspersoner, at det eneste indvandrere uden for pædagogisk rækkevidde har respekt for, er risikoen for at blive udvist. Det kan nogle gange holde dem på måtten og samtidig påvirke deres kammerater til at tænke sig om to gange, når de præsenteres for de ubetingede udvisningsdomme.
Vi hører ofte, at domstolene frem for at udvise groft kriminelle indvandrere vælger at vægte “hensynet til familielivet” over hensynet til danskerne og de ærlige indvandreres ve og vel. Det er helt og aldeles uacceptabelt. Ofte udgør familiens manglende ansvarsfølelse for sønnernes ve og vel essensen i problemet. Mange indvandrerfamilier, der er på kant med loven, er jo kommet hertil af misforståede årsager og er aldrig faldet til i Danmark. Derfor har vi også etableret en lukrativ repatrieringsordning, der giver dårligt integrerede indvandrere mulighed for at vende hjem med en solid pose penge i bagagen til at begynde en ny tilværelse i hjemlandet for.
Det er hjerteblod for Dansk Folkeparti, at vi får bedre adgang til at udvise kriminelle udlændinge. Forudsætningen er, at domstolene for fremtiden tolker paragrafferne snævert og ikke i så høj grad som i dag vægter “hensynet til familien” (den kriminelles familie vel at mærke, men hvad med offeret og dennes familie?). Dels er der jo intet til hinder for, at de kriminelle, vi udviser, kan tage deres familier med ud af landet. Dels er der jo også store hensyn at tage til de ofre og deres familier her i landet, om de så er danske eller af udenlandsk oprindelse, der er blevet og vil blive udsat for grove krænkelser af udenlandske statsborgere med stærkt kriminelle tendenser.
Det at få fast ophold i Danmark skal ses som en gave og ikke en tildeling af et stykke papir, uddelt af dårlig samvittighed over, at verdens goder og smerte ikke er ligeligt fordelt. Når man kommer til Danmark skal man vide, at vi har opbygget en dejlig lille plet på verdenskortet, som vi er stolte af, og som vi vil bevare som et godt og harmonisk sted at være. Det er vigtigt, at domstolene samarbejder om at udvise kriminelle udlændinge, ikke for Dansk Folkepartis skyld, vi lider næppe under, at domstolene ikke altid gør, hvad der er bedst for rigets ve og vel, men tværtimod for Danmarks fremtids ve og vel, og ikke mindst for at sikre, at integrationen forløber bedre i fremtiden.