Advokaten 4 Aktuel information

Print Print
23-05-2011

a4 bliver til nordia
Det nordiske advokatfirma, Nordia, optager nu a4 Advokatfirma, og vil derfor fortsat have en markant tilstedeværelse i Danmark. Det oplyser selskaberne i en pressemeddelelse. Nordia vil med tilgangen af a4 Advokatfirma fortsat have fokus på det erhvervsretlige område og tæller nu ca. 20 jurister i København og Odense, i alt ca. 80 advokater i de nordiske lande og Baltikum.

Kapitalfond overtager Thomson Reuters
Den veletablerede og for advokater meget velkendte firma Thomson Reuters bliver nu overtaget af kapitalfonden GMT. Thomson Reuters udgiver bla. Karnov, Ugeskrift for retsvæsen og juridiske tidsskrifter og bøger og er således en væsentlig kilde til retsinformation. Advokatsamfundet har gentagne gange understreget behovet for en bred, offentlig domsdatabase. Domstolsstyrelsen har de seneste fem år arbejdet med rammerne for en database, og forventer snarest at kunne sende opgaven i udbud, hvis Folketinget vil afsætte de nødvendige penge til projektet.

Ny servicefolder til forsvarere
Advokatrådets Strafferetsudvalg har i samarbejde med Landsforeningen af Forsvarsadvokater udarbejdet en pjece om, hvad man kan bruge sin forsvarer til, når man er varetægtsfængslet. Pjecen indeholder også generel information om varetægtsfængslingen og et afsnit om prisoplysning.
Pjecen kan downloades som pdf-fil fra Advokatsamfundets hjemmeside. Pjecen oversættes til engelsk, tysk, rumænsk, spansk, tyrkisk, serbisk, russisk, arabisk, farsi, fransk, urdu, polsk, italiensk, kinesisk (mandarin), litauisk og dari. Når oversættelserne foreligger, kan de også findes på www.advokatsamfundet.dk under Publikationer.

Mediation frem for langtrukne retssager
Danskerne peger på langsommeligheden ved en traditionel retssag som den vigtigste årsag til at vælge mediation. Det viser en ny undersøgelse, som Megafon har foretaget for Ret & Råd. Desuden anfører de adspurgte borgere, at muligheden for at lægge konflikten bag sig og komme af med frustrationerne under mæglingen er de vigtigste årsager til at foretrække mediation. At mediation typisk er en billigere løsning er ikke en afgørende faktor, når borgerne skal vælge mellem retssag eller mediation, fremgår det af undersøgelsen.

Højesteretsdom om advokatuddannelsen
Højesteret har i en konkret sag fastslået, at en advokatfuldmægtigs udgifter til grunduddannelse, eksamen og praktisk prøve i retssagsbehandling skal afholdes af principalen, jf. retsplejelovens § 126, stk. 3. Højesteret lægger i dommen til grund, at principalens pligt til at afholde udgiften ikke gyldigt kan fraviges ved aftale mellem parterne, og at det i øvrigt ikke påvirker pligten, at en del af kursusforløbet – som det var tilfældet i den konkrete sag – var gennemført under en barselsorlov, hvorunder fuldmægtigen fortsat var autoriseret. Der henvises til U.2011.819H.