Advokaten 2 - Aktuel information

Print Print
07-03-2011

Lida Hulgaard vinder pris
En lang og alsidig indsats for at udvikle dansk skatteret har givet advokat Lida Hulgaard den såkaldte Magnus pris, som uddeles af Magnus Informatik. Lida Hulgaard har forfattet flere bøger om skatteret, ligesom hun har ført flere principielle skattesager, fremhæves det af priskomiteen, der har højesteretsdommer Jon Stokholm som formand. Komiteen fremhæver også Lida Hulgaards evne til at fremstille svære problemstillinger på en enkel måde. Lida Hulgaard fungerede i en årrække som formand for Advokatrådets Skatteudvalg.

Reform af juridiske sektorer
Den truende økonomiske nedsmeltning i Irland og Grækenland udløser nu indgribende reformer af den juridiske sektor i de to lande, som også vedrører advokaterne. Begge lande har modtaget økonomiske hjælpepakker fra den internationale valutafond (IMF) og EU. Begge stiller krav om yderligere liberaliseringer af markedet som en del af hjælpepakkerne. I Grækenland skal regeringen indføre lovgivning, som øger konkurrencen i beskyttede erhverv såsom advokatbranchen, herunder at fjerne minimumstariffer, fjerne reklameforbuddet og fjerne advokaters eneret til at udøve inden for bestemte områder. I Irland er regeringen pålagt at gennemføre en række anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der er kommet med forslag til, hvordan advokatudgifter og andre omkostninger inden for den juridiske sektor nedbringes. Også EU har udsendt en skrivelse, der pålægger medlemsstaterne at identificere og fjerne unødige konkurrencebarrierer. EU-kommissær Vivianne Reding understreger imidlertid den offentlige interesse i, at advokater er tilknyttet et advokatsamfund som forudsætning for at udøve erhvervet. Via arbejdet i CCBE, hvor danske synspunkter ofte gøres gældende og vinder gehør, følger Advokatsamfundet nøje tiltag, som kan få betydning for rammerne for danske advokater og for retssikkerheden generelt.

 Bagmandspolitiet styrkes
Justitsminister Lars Barfoed har besluttet at afsætte yderligere fire millioner kroner i år til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK). Det sker primært for at bremse en dramatisk vækst i sagsbehandlingstiden ved bagmandspolitiet, som oplever flere sager som følge af finanskrisen. Samtidig skal bagmandspolitiets struktur og ressourceforbrug gennemgås med en tættekam for at sikre effektiviteten. Advokatrådets formand Søren Jenstrup peger i den forbindelse blandt andet på, at styrkelsen ikke må føre til, at advokaterne for de tiltalte stilles mere ufordelagtigt i forhold til anklagemyndigheden.

Pia L. Nielsen formand for IBA-komité
Den internationale advokatsammenslutning IBA har valgt den danske advokat Pia L. Nielsen fra LETT som formand IBAs Water Law Committee frem til 2013.
Komiteen fokuserer på vidensudveksling om forskellige juridiske metoder (bedste praksis) til f.eks. at afkoble vandforurening fra industriel vækst, at anvende vand til energiformål bæredygtigt, at finansiere og etablere faciliteter til drikkevandrensning og spildevandsrensning, at regulere rettigheden til at forbruge vand, samtidig med at det sikres at denne vandudnyttelse ikke nedbryder grundvandressourcerne permanent, og at regulere grænseoverskridende grundvand og overfladevand (søer, floder og have).