Advokaten 10 - Kort Nyt

Print Print
13-12-2011

Ransagninger på advokatkontorer
Det svenske Advokatsamfund protesterer kraftigt, efter at det svenske bagmandspoliti, EBM, igen har ransaget et svensk advokatkontor. Denne gang var det M&A-afdelingen hos ét af Nordens største advokatkontorer, som var i bagmandspolitiets søgelys. Konkret var sagen rettet mod en enkelt advokat for misbrug af insiderviden. Advokaten er efterfølgende sluppet for tiltale. Det svenske advokatsamfund anklager EBM for at bruge “fisketure”, som er alt for indgribende i forhold til den viden, bagmandspolitiet reelt har brug for.

Ny administrationschef
Jens Carstensen, der i mange år har været administrationschef i Advokatsamfundet, stopper ved udgangen af december måned 2011. Jens Carstensen har som administrationschef ikke bare haft ansvaret for den finansielle del af driften af Advokatsamfundet gennem årene, men har også været en betydelig drivkraft i udviklingen af Advokatnøglen og andre  vigtige servicetiltag i organisationen. Som afløser er ansat Maria Elena Klüver, der kommer fra en stilling som HR-chef i Steno Diabetes Center.

Nyt retsgrundlag for norske advokater?
Formanden for Advokatrådet Søren Jenstrup og generalsekretær Torben Jensen deltog i år i den norske Advokatforenings traditionsrige begivenhed Årstale, hvor foreningens formand, advokat Berit Reiss-Andersen under overskriften “Advokaten – uafhengig, uredd, ustyrlig” argumenterede for at foretage en gennemgribende revision af retsgrundlaget for advokaters virke i Norge. Hun opfordrede bl.a. regeringen til at nedsætte et lovforberedende udvalg, som skal komme med forslag til, hvorledes der, bl.a. i lyset af den danske ordning, kan indføres reel uafhængighed i tilsynet med advokater. Den ny-udnævnte justitsminister Grete Faremo erklærede sig som udgangspunkt enig i mange af Advokatforeningens synspunkter og var indstillet på at arbejde for, at der nedsættes et sådan lovforberedende udvalg.

Gabestok anmeldt
Et privat register, som bl.a. indeholder flere navngivne advokater, er blevet anmeldt til Datatilsynet af Advokatsamfundet. Det såkaldte “sorte register” indeholder desuden navne på offentligt ansatte, en dommer m.fl., som registrets bagmænd omtaler negativt i det offentlige, gratis register. Én af registrets bagmænd forsvarer i Jyllands-Posten registrets lødighed: - Der skal jo være dokumentation for sagen, f.eks. i form af en klage til Advokatnævnet eller en politianmeldelse. Jeg tror ikke på, at nogen gider lave anmeldelser til politi eller andre myndigheder, hvis der ikke er noget om snakken. I øvrigt skal der flere kilder til, for at vi foretager registrering. Hvor mange kilder det er, er en intern hemmelighed. Men jeg kan fortælle, at det er mindst tre, siger Ole Christiansen til avisen.

Retten på Frederiksberg udvider
Den nye cirka 5.500 m2 store tilbygning til Retten på Frederiksberg skyder så småt op på byggepladsen på Howitzvej. Den markante tilbygning vil indeholde lokaler til samtale mellem advokat og klient samt ventefaciliteter til anklager. Bygningen vil rumme hele otte retssale, hvoraf to til afvikling af nævningesager. Der vil desuden være en separat sluseadgang, ad hvilken arrestanter kan bringes til bygningen og videre til de særlige venterum for arrestanter. Tilbygningen forventes at stå færdig i september 2012.