Advokaten 1 - Den etiske udfordring

Print Print
24-01-2011

Den etiske udfordring

Har du talt med dit barn i dag?

Engang kunne man få klistermærker med dét budskab som led i en offentlig kampagne rettet mod forældre.

Nu nærmer tiden sig så småt for vores næste Advokatmøde. Spørgsmålet til jer kunne derfor være: “Har du talt med dit rådsmedlem?” For i Rådet spænder vi både fagligt og geografisk vidt, og DU har også dit “eget” rådsmedlem.

Og det er nu, at tiden er inde til at præge den dagsorden, som sættes frem mod Advokatmødet. En dagsorden, som jeg gerne vil dele med jer alle, og som sætter sit præg på arbejdet i Advokatrådet frem til juni 2011.

I januar har vi emnet fri proces og retshjælp til debat. Som I sikkert ved, har vi et godt og tæt samarbejde med Danske Advokater om at kortlægge de problemer, vi ser ved ordningen i dag. I den forbindelse har I alle sammen modtaget et spørgeskema pr. e-mail. Kun ved at have vores talmateriale i orden, kan vi efterfølgende gøre os håb om at påvirke den politiske debat og det eksisterende system, hvis det er det, der er brug for.

I februar og marts sætter vi en revideret udgave af de advokatetiske regler til debat på Rådets møder. Måske er det her, du kan være fristet til at sende en e-mail eller ringe til dit rådsmedlem. For selvfølgelig kan du påvirke de beslutninger, der træffes i Rådet. Men du skal gøre din stemme gældende i tide.

De advokatetiske regler besluttes af Advokatrådet, men lovens standard “god advokatskik”  knæsættes til syvende og sidst af Advokatnævnet og domstolene. Alle retlige standarder, og det gælder ikke mindst branchestandarder, er imidlertid dynamiske i den forstand, at de skal fungere og vejlede i et fornuftigt og meningsfuldt samspil med de omgivende krav til og betingelser for den pågældende aktivitet. Særligt på områder, hvor der endnu ikke er etableret en fast praksis, er det  relevant at forholde sig til, hvilke synspunkter Rådet bør have på de enkelte områder.

Til april helliger vi os forberedelsen af det kommende Advokatmøde og arbejdet med den skriftlige beretning, som alle advokater vil modtage sammen med magasinet Advokaten. Ud over den traditionelle generalforsamling i Kolding sætter vi tre aktuelle temaer i advokatbranchen til debat. Denne del af programmet udformes således, at du kan optjene point på kontoen for obligatorisk efteruddannelse.

På vores møde i maj tager vi den ændrede advokatuddannelse op til revision. Vi har nu et bedre erfaringsgrundlag for at vurdere, om retssagsprøven, herunder prøven i fiktive sager, og den skriftlige eksamen lever op til vores forventninger og reelt udstyrer nye advokater med brugbare værktøjer. Også vurderingen af erfaringerne fra den første tre-årige periode med kravet om obligatorisk efteruddannelse skal vi evaluere. Hvordan ser det store billede ud? Og kan vi gøre mere for at hjælpe alle advokater med at honorere dette krav? Netop styrkelsen af advokaters faglighed er én af vores kerneopgaver.

Nu kender du Rådets dagsorden og temaer frem til Advokatmødet i juni. Som jeg indledte med at sige, er der ingen grund til at holde dig tilbage, hvis du gerne vil præge Rådets holdninger. Få fat på dit rådsmedlem og giv din mening til kende.

Godt nytår og på gensyn på Advokatmødet 2011!