Advokaten 9 - Aktuel information

Print Print
10-11-2010
Til kalenderen
Advokatmødet 2011 holdes fredag 10. juni 2011.

Ny undersøgelse om virksomheders præferencer i international voldgift
School of International Arbitration, Queen Mary University, London har i oktober offentliggjort sin tredje undersøgelse om virksomheders præferencer i international voldgift. De to tidligere undersøgelser blev offentliggjort i henholdsvis 2006 og 2008.
Den nye undersøgelse er et af de største uafhængige empiriske studier, der nogensinde er faretaget for at afdække virksomheders praksis i international voldgift, f.eks. i forhold til valg af voldgiftsinstitution, voldgiftsdommere, voldgiftsrettens hjemsted, hvilket lands lov tvisten skal afgøres efter mv. I undersøgelsen fokuseres også på virksomhedernes syn på centrale emner, så som fortrolighed og voldgiftssagens varighed, ligesom det afdækkes, hvad der har indflydelse på virksomhedernes valg af tvistløsningsmetode.
Undersøgelsen er baseret på 136 besvarelser af et spørgeskema samt 67 dybdegående interviews af chefjurister og advokater fra virksomheder inden for forskellige brancher og fra forskellige dele af verden.
Undersøgelsen kan downloades på www.arbitrationonline.org/research/2010/index.html.

Tid til pension
Efter 34 år i Advokatsamfundet har Anne Rasmussen valgt at gå på pension. Anne har i årene været beskæftiget med en række sagstyper, de senere år navnlig forsikrings- og beskikkelsessager. Vi indbyder derfor alle nuværende og tidligere samarbejdspartnere til at komme til afskedsreception for Anne Rasmussen torsdag 16. december kl. 15.30 – 17.00 i Advokaternes Hus, Kronprinsessegade 28 i København.