Advokaten 7 - Globalt institut skal opsamle viden

Print Print
15-09-2010

GEI, the Global Employment Institute er et nyt institut under IBA, der sigter mod at være HR-områdets autoritative globale stemme på strategisk tænkning, både når det drejer sig om hard-core jura og den softlaw, som udvikles hos multinationale virksomheder.

Af Mariann Norrbom, partner, NorrbomVinding

HR-afdelingerne i multinationale virksomheder sidder med de samme problemstillinger: Hvad bliver de største udfordringer, HR står overfor i fremtiden? Og hvordan klæder man sig bedst på til at møde udfordringerne? Mange ressourcer sættes ind på at kortlægge “bumpene” på vejen – på at tænke langsigtet og strategisk.
Der afholdes adskillige internationale konferencer. Og der udveksles mange ideer i erfa-grupper, men kun sjældent deles der ud af den viden og de erfaringer, som disse fora rummer.
Det samme er tilfældet i HR-sektionen i regi af IBA, International Bar Association. Her bruges rigtig mange kræfter på at forberede og afvikle indlæg og diskussioner på de to årlige konferencer, som de tre komiteer i HR-sektionen deltager i.

Fra idé til virkelighed
Det var derfor en spændende idé, der blev født i Madrid i 2008, da den tidligere co-chair for arbejdsretskomiteen – advokat Salvador del Rey – præsenterede sine tanker om at skabe et institut under IBA. Formålet skulle være at opbygge, samle, formidle og dele den viden, der flyder mellem internationalt orienterede advokater. Den specialiserede viden skulle med andre ord “ud over rampen” – ud til dem, det handler om og som har brug for det – de multinationale selskaber. Instituttet skulle arbejde tæt sammen med de tre eksisterende komiteer i HR-sektionen.
En lille arbejdsgruppe blev samlet, og et år senere havde tankerne taget så meget form, at ideen kunne præsenteres for IBA. Det endelige fundament og reglerne for GEI blev godkendt af IBA op til konferencen for Bar Leaders i København i maj måned i år.
Instituttet ledes af et council, der består af advokater fra USA, New Zealand, England, Holland, Frankrig, Irland, Sydafrika, Danmark og Spanien.

Visionen er klar
GEI skal være det institut, som multinationale virksomheder, verdensorganisationer som ILO og FN og andre internationale interessenter kender og kontakter, når det drejer sig om strategiske overvejelser, om trends og udvikling inden for HR-jura.
Det er derfor instituttets fornemste opgave hele tiden at være på forkant med udviklingen. Der skal kigges dybt i krystalkuglen, reageres og analyseres på fremtidens udfordringer.
Kodeordene for GEIs virke er derfor: Videnindsamling, videnudvikling og videndeling – et forum for dialog og idéudvikling.

Videndeling
For at opnå den bredest mulige ekspertise vil GEI trække på ressourcer fra både den akademiske verden, fra multinationale virksomheder og fra verdensorganisationer. På den måde sikres teoretisk input fra universiteter og handelshøjskoler, hands-on erfaringer fra de store internationale virksomheder samt økonomiske og politiske indspark fra organisationer som Verdensbanken, FN og ILO.
Et væsentligt instrument bliver et Advisory Board sammensat af ca. 20 globale HR-chefer, to til tre repræsentanter fra ledende anerkendte universiteter, og en til to repræsentanter fra verdensorganisationerne.
Dette Advisory Board skal fungere som en tænketank, der blandt andet skal evaluere resultatet af GEIs undersøgelser i dialog med GEIs council.
For at sikre bredde og reel global dækning er det planen over de næste år at etablere et netværk, som består af 100 HR-chefer fra multinationale virksomheder. Formålet er videnindsamling.
Udover videnindsamling fra dette netværk vil instituttets videnbank også blive fyldt med viden fra de konferencer og sessioner, som de tre komiteer i HR-sektionen i IBA arrangerer. Dermed bliver instituttet HR-verdenens nyeste bud på, hvordan man i en globaliseret verden kan videndele og hente ressourcer fra de mange interessenter.
Instituttets kerneydelse bliver at formidle den indsamlede viden til alle instituttets interessenter via rapporter.

De første skridt
Som det første store projekt har GEI taget initiativ til en undersøgelse af, hvilke HR-emner der er mest presserende for multinationale virksomheder. GEI har bedt 100 multinationale virksomheders HR-chefer om at prioritere ti udsagn. Prioriteringen afgøres af, hvad der holder HR-chefen vågen om natten. Undersøgelsens resultat skal indgå i den første rapport GEI laver. Resultatet vil også danne grundlag for de første diskussioner mellem Advisory Board og council.
Fremadrettet vil konklusionerne fra konferencer i IBA-regi også udmønte sig i rapporter fra GEI.
Det nye institut, der blev etableret endeligt i foråret 2010, skal være med til at skabe forøget fokus på HR-sektionen i IBA. Målsætningen er, at GEI skal have 500 medlemmer inden for to år. Det er ambitiøst, men realistisk.

Hvad er GEI?
- GEI, the Global Employment Institute er HR-juraens nye, autoritative globale stemme.
- Instituttet vil dele sin ekspertise med multinationale virksomheder, verdensorganisationer og andre internationale interessenter.
- Kodeordene for instituttets virke er: videnindsamling, videnudvikling og videndeling
- GEIs kerneydelse er ekspertrapporter.

IBA og HR-jura
HR-sektionen i IBA består af tre komiteer:

- Discrimination committee
- Employment and Industrial relations committee
- Immigration committee