Advokaten 7 - Aktuel information

Print Print
15-09-2010

Outsourcing af Advokatarbejde
Hvis du overvejer at outsource dele af advokatarbejdet, kan der være hjælp at hente i den europæiske advokatorganisation CCBEs vejledning, som i juni blev vedtaget på et møde i Paris. På internationalt plan er outsourcing af juridiske ydelser taget til i takt med den teknologiske udvikling, og mange mere standardiserede juridiske ydelser outsources f.eks. til Indien. CCBE har derfor diskuteret et oplæg, som bl.a. tager stilling til advokatens ansvar i forbindelse med outsourcing af dele af arbejdet. Hele vejledningen kan findes på www.ccbe.eu.

Udskiftning i Advokatnævnet samt sekretariatet
Næstformand i Advokatnævnet landsdommer A. F. Wehner, Østre Landsret, udtræder 1. september 2010. Landsdommer Elisabeth Mejnertz, Vestre Landsret, er med virkning fra 1. september 2010 valgt som næstformand i Advokatnævnet.
Regionsrådsmedlem Britta Due Andersen, udpeget af justitsministeren, er udtrådt af Advokatnævnet 1. juli 2010. Regionsrådsmedlem Thyge Nielsen, Region Syddanmark, udpeget af justitsministeren, er 1. juli 2010 medlem af Advokatnævnet.
Sekretariatschef Pia Birkegård, Advokatnævnets sekretariat, har valgt at fratræde sin stilling pr. 1. september 2010. Souschef Camilla Sverdlin-Højer, Advokatnævnets sekretariat, konstitueres med virkning fra 1. september 2010 som sekretariatschef.

Juraens sagkyndige udfordring
Sagkyndige spørgsmål spiller i dag ofte en afgørende rolle i både civile sager og i straffesager. Det lægger et betydeligt pres på reglerne om sagkyndig bevisførelse, herunder navnlig reglerne om syn og skøn, som jævnligt kritiseres for ikke i tilstrækkelig grad at sikre en betryggende belysning af sagers sagkyndige faktum. Det har for nylig fået Advokatrådets Procesretsudvalg til at anbefale, at parterne i en civil retssag frit bør kunne fremlægge ensidigt indhentede sagkyndige erklæringer. Samtidig er juristernes monopol på retsanvendelse og bevisbedømmelse kommet under pres i kraft af den øgede brug af sagkyndige meddommere, som er indført ved retsreformen.
En konference på Københavns Universitet onsdag 17. november 2010 sætter fokus på denne “juraens sagkyndige udfordring” – og lægger op til en diskussion af, hvordan udfordringen bør håndteres i den konkrete tvistløsning, der sker ved domstolene. Konferencen vil veksle mellem oplæg og debat. De inviterede oplægsholdere omfatter juridiske forskere, advokater, repræsentanter fra Advokatrådets Procesretsudvalg og Advokatrådets Strafferetsudvalg samt Sø- og Handelsrettens præsident.
Deltagelse i konferencen er gratis, men tilmelding er nødvendig senest 1. november 2010. Læs mere om konferencen og om tilmelding på http://jura.ku.dk/Forskning/kalender/sagkyndighed/.