Advokaten 6 - Flere fusioner skal anmeldes til Konkurrencestyrelsen

Print Print
23-08-2010
Nye regler om fusionskontrol betyder, at Konkurrencestyrelsen skal godkende flere fusioner. Virksomhedernes rådgivere bør tage kontakt til styrelsen tidligt i processen.

Af kontorchef Benedikte Havskov Hansen og chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh, Konkurrencestyrelsen

Den 1. oktober 2010 træder nye regler om fusionskontrol i kraft. Som virksomhedsrådgiver er det vigtigt at være opmærksom på, at grænserne for fusionskontrol nu er sat væsentligt ned.
For fremtiden må virksomheder, der hver især har en årlig omsætning på 100 mio. kroner, og en samlet årlig omsætning på mindst 900 mio. kroner i Danmark ikke fusionere, før Konkurrencestyrelsen har godkendt det. Reglerne indebærer derfor, at langt flere fusioner skal anmeldes til Konkurrencestyrelsen.
Konkurrencestyrelsen vurderer, om fusionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Hvis det ikke er tilfældet, skal Konkurrencestyrelsen godkende fusionen. Hvis den effektive konkurrence derimod hæmmes betydeligt, skal fusionen forbydes.
Virksomhederne har dog mulighed for at give et tilsagn, som opvejer de konkurrenceproblemer, som fusionen vil skabe. Hvis virksomhederne afgiver sådanne tilstrækkelige tilsagn, vil fusionen kunne godkendes. Det er virksomhederne, der afgiver tilsagnene, og Konkurrencestyrelsen, der vurderer, om tilsagnene opvejer konkurrenceproblemerne.

Tag tidlig kontakt
Vurderingen af fusioner er ofte meget kompleks. Det forudsætter et indgående kendskab til de berørte markeder at vurdere, om en fusion skaber konkurrenceproblemer.
Virksomhederne ønsker typisk fusionen gennemført hurtigst muligt, når beslutningen er truffet. Det bedste, man som rådgiver kan gøre, er derfor at tage tidlig kontakt til Konkurrencestyrelsen. Det kan afklare, om der er tale om markeder, som Konkurrencestyrelsen allerede har kendskab til, eller der er tale om nye markeder, der skal undersøges.
Ved en tidlig kontakt kan Konkurrencestyrelsen vejlede virksomheder og rådgivere om udfyldelsen af anmeldelsesskemaerne. På den måde undgår de, at styrelsen erklærer en fusionsanmeldelse for ufuldstændig og dermed forsinker fusionsbehandlingen. Allerede på det tidspunkt vil Konkurrencestyrelsen gerne drøfte eventuelle tilsagn med virksomhederne.

Forenklet procedure
Med de nye regler er der indført en forenklet procedure for de uproblematiske fusioner. De kan behandles hurtigere – inden for maksimum 25 dage, ofte mindre – hvis der er taget tidlig kontakt til Konkurrencestyrelsen.
Du kan læse meget mere om de nye regler i vejledningen om fusionssager på vores hjemmeside www.ks.dk, hvor du også kan finde den nye lovbekendtgørelse.

Kontakt styrelsen
Konkurrencestyrelsen kan kontaktes på tlf. 72 26 80 00 eller på ks@ks.dk. Hvis du angiver, hvilken branche fusionen er indenfor, vil du blive kontaktet af det relevante fagkontor.