Advokaten 6 - Aktuel information

Print Print
23-08-2010
Ud med rekvisitus
Der er lang vej endnu før domstolene får justeret sproget, så det kommer mere i øjenhøjde med de ikke-professionelle brugere. Det viser en ny ph.d-afhandling om domstolenes sprogpolitik. Domstolene fik i 2003 for første gang en sprogpolitik, men effekten er lettere sløret, dog med små forbedringer i positiv retning, lyder afhandlingens konklusion. Fra landsretterne lyder der en direkte opfordring til advokater om at undgå eller begrænse arkaiske ord i påstandsdokumenter til landsretterne. Læs mere i “Dansk Retspolitik” side 32.

Højtstående besøg fra Vietnam
Den 2. juni 2010 modtog Advokatsamfundet en delegation fra Vietnam bestående af højtstående repræsentanter for Vietnams kommunistparti. Delegationen blev ledet af næstformanden for partiets komité for juridiske reformer, Nguyen Van Hier. Udover information om Advokatsamfundets organisation, formål og virke blev der fra Advokatsamfundets side lagt stor vægt på at orientere om grundlæggende retsprincipper, samt advokatsamfunds ansvar for at sikre, at advokater kan udøve deres arbejde uden at blive identificeret med deres klienter og uden indblanding fra staten, herunder ansvaret for at støtte advokater, hvis grundlæggende rettigheder krænkes. Besøget skal ses i forlængelse af Advokatsamfundets samarbejde med Udenrigsministeriet om etablering af det vietnamesiske advokatsamfund, som blev grundlagt i maj 2009 og som nu er under udvikling med støtte fra Danmark, Sverige og EU.

Medtagelse af forsvarernes breve i straffesager
På sidste møde i kontaktudvalget mellem Advokatrådet, Landsforeningen af Forsvarsadvokater og Rigsadvokaten blev medtagelse af forsvarerens korrespondance i straffesagens akter drøftet f.eks. være bevisbegæringer, oplysninger om personlige forhold vedrørende den sigtede eller andet. Der var enighed på mødet om, at det ikke er nødvendigt, at alle henvendelser fra forsvareren automatisk medtages i sagsakterne. De breve, som forsvareren finder relevante, skal medtages. Anklagemyndigheden opfordrede derfor til, at forsvarsadvokaten angiver i breve til politi/anklagemyndighed, om brevet ønskes medtaget i sagen, hvorefter dette vil blive imødekommet.

Dødsfald
Det er med stor sorg, at Advokatsamfundet har modtaget meddelelse om, at mangeårig medarbejder Helle Busk er død 24. juni 2010. Helle tabte kampen mod akut leukæmi. Helles sociale, positive og engagerede væsen er savnet af alle i Advokatsamfundet. Helle blev 45 år og efterlader sig to drenge.