Advokaten 3 - Udenlandsk advokat i Danmark?

Print Print
13-04-2010

Husk din efteruddannelse!

Som EU advokat i Danmark er du underlagt kravet om 54 lektioners efteruddannelse over tre år. Også selv om du i dit hjemland måtte være underlagt andre regler om efteruddannelse. Du kan ikke opnå dispensation for de danske krav, selv om du i et andet land også dér skal leve op til krav om efteruddannelse. Kan du dokumentere at være undergivet en pligt til efteruddannelse i dit hjemland, som i det væsentlige svarer til de krav, der stilles efter de danske regler (form, indhold, varighed og dokumentation for deltagelse), vil din opfyldelse af dit hjemlands efteruddannelseskrav dog blive anset som samtidig opfyldelse af det danske krav. Svarer de krav til efteruddannelse, som du er underlagt i dit hjemland kun delvis til de danske krav, kan Advokatsamfundet kræve, at du deltager i supplerende efteruddannelse, således at du alt i alt skal opfylde samme krav som en dansk advokat.

Den første tre-årige periode for efteruddannelse udløber tidligst ved udgangen af 2010. Der vil i den forbindelse skulle ske elektronisk indberetning til Advokatsamfundet. Nærmere information herom vil blive bragt i Advokaten senere på året.
Du kan læse mere på www.advokatsamfundet.dk under Efteruddannelse.