Advokaten 3 - Forsvarsadvokater skal på blokken

Print Print
13-04-2010

Forsvarsadvokater kunne udtale sig endnu mere om verserende straffesager i medierne. Der er faktisk et større frirum end mange advokater tror, siger Thomas Kristensen, formand for Politi- og Retsreporternes forening.

Af Nis Nicolaisen, journalist

- Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har haft held til at få en forsvarsadvokat til at vurdere en sag på forhånd, siger Thomas Kristensen. Han har sin gang på det landsdækkende nyhedsbureau Ritzaus Politi- og Retsredaktion.
Han tænker i første omgang på de forsvarsadvokater, der ikke direkte fører sagen, men som kunne være med til at kvalificere nyhedsdækningen. I mange sager ser han journalister, der skriver, at en person risikerer helt op til otte års fængsel.
- I de fleste sager ender det med tredive dage. Det er dårlig journalistik, og det er at foregøgle, at straffen bliver meget højere. Hvis en advokat på forhånd kunne give en vurdering af, at sådan som sagen er oplyst, vil straffen blive x-antal dage, ville det være mere reelt, siger Thomas Kristensen.
Forsvarsadvokat Hanne Rahbæk, formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg, kan godt forstå, at det kan være frustrerende for journalister.
- Det er ikke sædvanlig advokatvirksomhed at kommentere på andres verserende sager. Mit indtryk er, at det er noget, advokater traditionelt er tilbageholdende med. Jeg tror også, der er enighed om, at sager skal føres i retssalen, så den tiltalte ikke får indtryk af, at det er andre end domstolene, der dømmer, siger Hanne Rahbæk.
Thomas Kristensen mener alligevel, at forsvarsadvokaterne ikke behøver at være bekymrede. Han henviser til, at højesteretsdommer Thomas Rørdam på Advokatrådets netop afholdte pressekursus var inde på, at så længe der ikke var tale om uklædelig påvirkning af retten, så ser han ikke et problem i, at en forsvarer i selve sagen udtalte sig om skyldsspørgsmålet.
- Jeg hører fra hans mund, at der er noget rum at navigere i. Det, synes jeg, er et signal til advokatstanden. De behøver ikke være så bange for at få et drag over nakken af domstolene, hvis de udtaler sig på forhånd, siger Thomas Kristensen.