Advokaten 3 - Du kan bidrage til nye etiske regler

Print Print
13-04-2010

Advokatetik

Ny arbejdsgruppe under Advokatrådet skal se på en revision af det etiske regelsæt. Alle advokater opfordres til at bidrage.

Af Rasmus Lindboe, pressechef, Advokatsamfundet

Hvis der er områder inden for de advokatetiske regler, som du mener, trænger til en revision, så er det nu, du skal sætte dig til tasterne.
Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg har nedsat en arbejdsgruppe, der skal gennemarbejde det etiske regelsæt og præsentere et nyt udkast for Advokatrådet til efteråret.
Advokat Lars Lindhard, der er formand for Regel- og Tilsynsudvalget, lægger stor vægt på, at alle advokater uanset kontorstørrelse, arbejdsområde eller ansættelsesforhold får mulighed for at give deres besyv med i udformningen af et revideret regelsæt.
Derfor opfordres alle advokater til at bidrage til processen undervejs. Det kan være i form af en kort mail, som peger på særlige problemstillinger i de nuværende regler. Det kan være små ændringer af teksten, som du mener, bør indgå i en revision af reglerne. Eller det kan være længere tekster med en beskrivelse af de dilemmaer, du møder i hverdagen og som giver udfordringer i forhold til de advokatetiske regler. Kort sagt: Du bestemmer selv formen.
Du kan også vælge at skrive en åben kommentar eller et indlæg, som du vil søge optaget i Advokaten og dermed danne grundlag for en bredere debat.

Stor interesse
Du skal være opmærksom på, at Advokatrådet ikke fastlægger, hvad god advokatskik er. Det gør Advokatnævnet gennem sine kendelser. De advokatetiske regler er derfor, i et vist omfang, en sammenskrivning af nævnets praksis.
De advokatetiske regler er derfor også vejledende – nævnet har kompetencen på området.
Regelsættet er dog mere end bare en statisk opsummering af nævnets praksis. Regelsættet beskriver og fortolker praksis og forsøger at lukke hullerne på de områder, hvor nævnets praksis er uklar eller mangler.
De nye arbejdsgruppe om advokatetik kan ikke forpligte sig til at lade de indkomne forslag indgå i det endelige forslag, som Advokatrådet skal tage stilling til. Arbejdsgruppen kan kun love, at alle indkomne forslag og kommentarer vil blive vendt undervejs i arbejdet.
Netop de advokatetiske regler er under stor bevågenhed både herhjemme og i udlandet. Danske Advokater har således et udvalg, der også ser på spørgsmålet, og både England og Sverige har haft en intens debat særligt om reglerne for interessekonflikter.
For at alle indkomne forslag kan blive behandlet seriøst i den nye arbejdsgruppe, er det vigtigt, at forslagene og kommentarerne kommer ind i den tidlige fase af gruppens arbejde.
Derfor skal vi have din kommentar senest 1. juni i år. Du kan sende dit bidrag til sekretær Annette Løchte, alo@advokatsamfundet.dk. Anfør gerne i mailen, hvis dit indlæg også er rettet mod offentliggørelse i Advokaten.