Advokaten 10 - Aktuel information

Print Print
06-12-2010

Kommissær til International Criminal Court
Der skal udpeges en kommissær til ICCs disciplinære organ. Advokater i Danmark
kan ansøge om at komme i betragtning til stillingen. Ansøgning sendes direkte til:

The International Criminal Court
Counsel Support Section
Re: Appointment of the Commissioner
Maanweg 174
2516 AB The Hague
The Netherlands

Fristen udløber 31. januar 2011.

Se hele opslaget på www.advokatsamfundet.dk.

Yderligere oplysninger kan findes på www.icc-cpi.int. Eventuelle spørgsmål kan
rettes til Counsel Support Section på css@icc-cpi.int.