Advokaten 1 - Aktuel information

Print Print
21-01-2010

Pris til russisk advokat
Han gjorde alt forkert. Først forsvarede han en 18-årig tjetjensk pige, som var blevet bortført og voldtaget af en russisk officer. Han forsvarede ofrene for det russiske politis brutalitet. Han forsvarede redaktøren på en oppositionsavis. Og endelig begik han den måske skæbnesvangre fejltagelse at forsvare den internationalt kendte systemkritiker Anna Politkovskaya. Advokaten Stanislav Markelov blev skudt i Moskva i januar 2009, efter sin lange række af ubelejlige retssager. Nu er han tildelt den europæiske advokatforening, CCBEs, menneskeretspris for 2009. “Stanislav Markelov fortjener alle europæiske advokaters respekt for at have demonstreret et enestående engagement og en offervilje til at søge at opretholde de fundamentale værdier i meget vanskelige omgivelser,” sagde CCBE-præsident Anne Birgitte Gammeljord ved uddelingen af prisen i december.

Konstitueret generalsekretær
I forbindelse med Henrik Rothes fratræden er kontorchef Rasmus Møller Madsen konstitueret i stillingen som Advokatsamfundets generalsekretær.

Tilsyn med domstolene?
Der findes brister i domstolenes bevisprøvelse. Og det er med til at svække retssikkerheden. Derfor bør der oprettes et særligt tilsynsorgan, som skal kigge domstolene over skulderen. Ligesom der bør arbejdes med at kvalitetssikre bevisvurderingen ved domstolene. Sådan lyder et par af konklusionerne fra den svenske Justitskansler i en ny rapport. Justitskansleren er en Ombudsmandslignende institution, der har eksisteret siden 1713, og bl.a. fører tilsyn med offentlige myndigheder og kan fungere som advokat for staten i visse typer af sager. Rapporten kan læses på www.jk.se.

Ophavsret på internettet
Kulturministeren har nedsat en arbejdsgruppe, som med blik for retssikkerheden skal sikre ophavsretten på internettet. Ministerens initiativ sker efter, at blandt andre Advokatrådet har i sit retssikkerhedsprogram påpeget behovet for at se på reguleringen. EU har i november 2009 vedtaget den såkaldte teledirektivpakke, hvor det understreges, at et land ikke bare uden videre kan afskære borgere fra internettet, hvis de gribes i at piratkopiere film eller musik. Advokatsamfundet indstiller én person til ministerens arbejdsgruppe, der skal afslutte arbejdet med en rapport i september 2010.

Nye regler om oplysningspligt fra årsskiftet
I de seneste numre af Advokaten har vi omtalt de nye regler om advokaters oplysningspligt, der er en følge af servicedirektivet, som trådte i kraft 28. december 2009. Som det fremgik, er implementeringen af direktivets regler om oplysningspligt sket ved lov nr. 122 af 7. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked, ved en bekendtgørelse udstedt i henhold til markedsføringsloven og ved ændring i sektorlovgivningen – for advokaters vedkommende ved en indsættelse af § 59 a i vedtægten.
Den omtalte bekendtgørelse i henhold til markedsføringsloven er nu udstedt, jf. bekendtgørelse nr. 1372 af 16. december 2009 om tjenesteyderes pligt til at give oplysninger til tjenestemodtagere, og Advokatrådet vil i den nærmeste tid arbejde med en samling af alle regler om advokaters oplysningspligt, således at der skabes overskuelighed på området og vil snarest vende tilbage herom. Læs mere på www.advokatsamfundet.dk.