Advokaten 8 - Aktuel information

Print Print
19-10-2009

Omstridt annonce om advokater
Privatdetektiv, løfte om ekstra økonomisk udbytte og en nær-garanti for at få børnene ved skilsmisse. Det er alle dele af en ny kampagne, tilsyneladende indrykket af advokaterne Adelfeldt & Schmidt. Bag kampagnen står i virkeligheden Danske Familieadvokater.
Advokatrådet tager imidlertid afstand fra annoncen, fordi den kan virke anstødelig og i strid med god advokatskik.
Formand for Advokatrådet, Søren Jenstrup, har i en pressemeddelelse, som findes på www.advokatsamfundet.dk, taget afstand fra annoncen.
Danske Familieadvokater har oplyst, at annoncen blev efterfulgt af mere seriøs rådgivning om nødvendigheden af at have en advokat ved sin side i tilfælde af skilsmisse.
Men annoncen risikerer i første omgang at gøre kunderne til grin, hvis de henvender sig til den falske advokatvirksomhed for at få hjælp, fremgår det af Advokatrådets pressemeddelelse.
Advokatrådet har modtaget en række henvendelser om annoncen og er ved redaktionens slutning fortsat i gang med at vurdere sagen.

Kontrol med advokattitel
Advokatsamfundet gennemgår jævnligt Krak, Eniro og De Gule Sider for at kontrollere, at der ikke ved opslag under ”advokat” er registreret personer eller virksomheder, der ikke har lov til at betegne sig ”advokat” efter retsplejelovens § 120.
Efter retsplejelovens § 120 er det kun advokater, der må anvende advokattitlen, end ikke advokater, der har deponeret deres bestalling, må anvende titlen, og en overtrædelse heraf straffes med bøde.
Ved gennemgangen i 2009 fandt vi hos alle de ovennævnte selskaber registreringer af personer og virksomheder under ”advokat”, der ikke er berettiget til at anvende titlen som advokat. Som følge herfra skrev Advokatsamfundet til Krak, Eniro og De Gule Sider med henblik på at få bragt deres registreringer i orden.
Advokatsamfundets henvendelse har resulteret i, at Eniro, Krak og De Gule Sider har gennemgået deres registreringer og De Gule Sider har endvidere oprettet en ekstra rubrik ”juridisk rådgivning”, hvorunder ikke-advokater vil blive registreret.
Opleves det, at der fortsat er registreret ikke-advokater under advokat-rubrikken, så kan dette meddeles Advokatsamfundet.

Sagsbunderne vokser igen
Byretternes bunke med ventende sager er vokset med ca. 14 procent i årets første seks måneder. Det oplyser Domstolsstyrelsen i sin halvårlige statistik. Sagsbunkerne er vokset på trods af, at domstolene faktisk ekspederer flere sager end tidligere. Problemet er, at domstolene modtager langt flere sager end sædvanligt. I de første seks måneder af 2009 kom der således 50.000 flere sager til domstolene end i samme periode 2008. Domstolsstyrelsen peger selv på finanskrisen som medvirkende årsag til flere sager.

Retslægerådet i fokus
Hundredvis af afslag på erstatning efter trafik- eller arbejdsskader bør revurderes igen med henblik på en evt. ny erstatningssag. Det mener Dommerforeningens formand, Jørgen Lougart, som ifølge Politiken opfordrer advokater til at kigge på de gamle sager igen. Det skyldes, at Retslægerådet uden at informere domstolene har ændret de betegnelser, som rådet bruger i sine vurderinger af borgere, som søger erstatning. Tidligere brugte Retslægerådet betegnelsen “overvejende sandsynligt”, hvis rådet mente, at det var så godt som bevist, at en skade skyldtes f.eks. arbejdsforhold eller trafikuheld. Men i december 2006 overgik rådet til i stedet at betegne en ret sikker årsagssammenhæng med betegnelsen “en vis sandsynlighed” eller “sandsynligt”.