Advokaten 7 - Aktuel information

Print Print
19-09-2009

Nye inkasso-takster
Der er foretaget ændringer i de satser, der gælder for udenretlige inddrivelsesomkostninger i forbindelse med forsinket betaling. Ændringer fremgår af ændringsbekendtgørelse 423 af 28. maj 2009 og trådte i kraft den 1. juni 2009. I bilag 1 er eksempelvis et inkassobeløb steget fra 300 kroner til 350 kroner, 900 kroner til 1.100 kroner og i bilag 2 er eksempelvis et inkassobeløb på 200 kroner, steget til 250 kroner, og 1.300 kroner til 1.600 kroner.

Styrket samspil med kredse
Et styrket samarbejde mellem advokatkredsene, Advokatnævnet og Advokatrådet. Det er formålet med et nyoprettet udvalg under Advokatrådet. Det såkaldte Organisationsudvalg får til opgave at drøfte de regler, der gælder for Fællessamlingen, der hidtil har dannet forum for samarbejdet mellem kredsene og rådet. Udvalget har frie hænder til at foreslå f.eks. nye samarbejdsformer.
Samtidig får udvalget en anden hovedopgave: Det bliver at overveje indretning af advokatvagterne i lyset af retskredsreformen og den almindelige samfundsudvikling. Flere advokatvagter er de seneste år lukket i takt med, at borgerne søger oplysninger på internettet. Udvalget får advokat Jeppe Skadhauge som formand. Han blev valgt ind i Advokatrådet på Advokatmødet i juni.

Lyntempo for norske domstole
Mens det kniber mere for de danske domstole at afkorte sagsbehandlingstiderne, er det lykkedes for de norske domstole. Det viser tal fra den norske domstolsstyrelse, Domstolsadministrasjonen.
Her er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for civile sager i byretterne på 5,2 måneder mod 7,8 måneder i Danmark. En straffesag med meddommere fører i Norge til en dom efter gennemsnitligt 2,6 måneder i byretterne, mens en domsmandssag i Danmark tager ca. fire måneder - 122 dage.