Advokaten 6 - Uden skæg og blå briller

Print Print
24-08-2009

En drabssag fra Aalborg udviklede sig bizart, da en falsk advokat blev beskikket som bistandsadvokat. Nyt samarbejde mellem domstolene og Advokatsamfundet skal bremse fupmagere.

Af Rasmus Lindboe, pressechef, Advokatsamfundet

En drabssag fra Aalborg, hvor en 21-årig mand blev stukket ihjel, har udviklet sig fra at være tragisk til at være tragikomisk.
Det unge drabsoffers familie fik nemlig, tilsyneladende efter eget valg, beskikket en bistandsadvokat, som slet ikke var i nærheden af at være advokat. Og som derfor udviste en meget rundhåndet adgang til sagens fortrolige oplysninger. Først da miseren blev opdaget, ét år og adskillige retsmøder senere, tog retten beskikkelsen fra den falske advokat.
Sagen om den falske advokat fra Aalborg er nu en medvirkende årsag til, at der i domstolenes regi oprettes et ajourført register over “rigtige” advokater, dvs. medlemmer af Advokatsamfundet.
Registret prøvekøres nu i Odense og Sønderborg, før det efter planen skal udbredes til hele landet.
Det nye register stiller krav til alle advokater om, at de selv skal ajourføre egne oplysninger i Advokatsamfundets medlemsdatabase, Advokatnøglen.

Hvem havde ansvaret?
Den konkrete sag fra Aalborg er så vidt vides den første og hidtil eneste af sin art. Byretterne har haft deres egne registre over advokater, inkassofirmaer, etc., som retterne havde kontakt til.
Men der har ikke været ensartede procedurer for, hvordan advokater blev tjekket, før de blev udpeget af retterne.
Ansvaret for miseren i Aalborg fortoner sig da også. Ifølge Nordjyske Stiftstidende havde de pårørende til den dræbte selv peget på, at de gerne ville have den falske advokat som bistandsadvokat. Manden var uden juridisk uddannelse og drev et lille konsulentfirma.
Ifølge Nordjyllands Politi kontakter manden selv retten og beder om at blive beskikket som bistandsadvokat for de pårørende.
Men ifølge retten er det politiet, som beder retten om at udpege manden som bistandsadvokat.
Udfaldet er under alle omstændigheder, at fortrolige papirer som obduktionsrapporter og straffeattester begynder at tilflyde den falske advokat. Og at han tilsyneladende begynder at runddele sagsmapper med det fortrolige materiale til offerets pårørende.

Det blå stempel
Sagen fra Aalborg har givet anledning til røde ører hos de implicerede myndigheder.
For at undgå lignende sager i fremtiden har Advokatsamfundet intensiveret samarbejdet med Domstolsstyrelsen om adgang til Advokatnøglen, som er Advokatsamfundets register over alle danske advokater. Registret opdateres på alle hverdage.
Advokatnøglen bliver dermed domstolenes arbejdsredskab, når domstolene skal beskikke advokater, udpege bobestyrere, etc.
Det betyder, at den enkelte advokat ikke længere kan henvende sig til den lokale byret med oplysninger om adresseskift, nye sagsområder, eller andre oplysninger. De oplysninger skal advokaten selv opdatere på Advokatnøglen. Her kan alle advokater opdatere og ændre personlige og firmarelaterede oplysninger ved at henvende sig til Advokatsamfundet. Fremover vil det også blive muligt at ændre nogle af oplysningerne online. Advokatsamfundet arbejder netop nu på en teknisk løsning.
Domstolene forventer at implementere Advokatnøglen som arbejdsredskab hen over sommeren og efteråret. Internt har styrelsen oprettet en “Helpdesk”, der skal hjælpe de enkelte retter med at løse problemer.

Vigtigt – opdater egne oplysninger
Advokater skal selv sørge for, at retterne har de nødvendige, korrekte og opdaterede oplysninger på Advokatnøglen. Det sker ved at kontakte Advokatsamfundet pr. post, fax eller mail. Hvis du mailer, skal du skrive til enten Tine Herforth, the@advokatsamfundet.dk, eller til Birgit Thode på bth@advokatsamfundet.dk.
Advokatsamfundet vil informere nærmere, når det bliver muligt selv at opdatere oplysninger online.