Advokaten 6 - Leder - Retssikkerhedens vagthund

Print Print
24-08-2009

Af Søren Jenstrup, formand for Advokatrådet

For første gang siden 1955 blev hvervet som formand for Advokatrådet besat efter kampvalg.
Ikke et kampvalg mellem to fraktioner af danske advokater, men mellem to kolleger, der hver især havde både gejsten og forudsætningerne for at kunne påtage sig opgaven.
Jeg vil bestræbe mig på at vise, at det er sådan, det forholder sig.
Vores næstformand i Advokatrådet, Søren Lyager, der fortsætter på posten, sagde til den afgående rådsformand, Sys Rovsing, ved hendes afskedsreception bl.a.: “Du har skabt så eftertragtet et job, at der er rift om det for første gang i 54 år.”
Det er rigtigt. For med lanceringen af Advokatrådets nye retssikkerhedsprogram i april 2009, har Sys Rovsing og Advokatrådet lagt sporet til det arbejde, som alle vi nyvalgte i Advokatrådet er 100 procent enige om vigtigheden af.
Vi lever i et højkomplekst samfund under konstant global påvirkning. Men også i et retssamfund med grundlæggende værdier, frihedsrettigheder og retsgarantier, som vi skal værne om hver eneste dag. Advokatsamfundet med rådet og mig i spidsen bliver retssikkerhedens vagthund. Det har Folketinget bestemt. Det står mejslet i den paragraf, der beskriver Advokatsamfundets formål.
En afgørende del af et retssamfund er en stærk og uafhængig advokatstand med høj etik. Store ord i skåltaler, men i virkeligheden noget, der ikke giver sig selv men derimod skal plejes hver dag. Det vil vi gøre.
Dernæst skal borgere og virksomheder sikres adgang til deres ret. Det gamle ord om at “én ting er at have ret, en anden at få det,” skal vi kæmpe for at gøre til skamme. Det kræver adgang til ordentlig juridisk bistand. Fagligt og økonomisk redeligt. Det er ikke en advokatinteresse men en samfundsinteresse, der skal tilgodeses.
Den nye vedtægt for Advokatsamfundet giver også andre vigtige opgaver. Vi skal løse en række skærpede tilsynsopgaver og opgaver i forbindelse med advokatuddannelsen. De er allerede i rigtig god gænge, men følges naturligvis nøje med henblik på at se, om vi kan gøre det endnu bedre. Når det bliver naturligt, vil jeg på lederplads skrive til jer om disse emner.
Foreløbig har vores nye råd set hinanden i øjnene og mærket, at vi kommer til at fungere som det, vi skal være. En multikompetent bestyrelse, der brænder for at løse opgaverne i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i vores vedtægter.
Vi i rådet glæder os til den kommende rådsperiode, og jeg tror forsigtigt, at I såmænd også kan glæde jer. Vel mødt alle sammen.

Og PS: Tilgængelighed er ét af kernekravene til enhver advokat. Således vil det også gælde for formanden i forhold til medlemmerne. Skriv til mig på sje@lett.dk, eller ring til mig på 22 74 02 84, hvis det er mig, I ønsker bud efter. Vi giver en nærmere præsentation af det nye Advokatråd i næste nummer af magasinet her.