Advokaten 5 - Sådan må du bruge advokatsamfundets logo

Print Print
22-06-2009

Advokater må benytte Advokatsamfundets logo under visse forudsætninger.

Af Lise Reuss Schmidt, stud.jur. og studentermedhjælp, Advokatsamfundet

Den græske gudinde Pallas Athene har siden 1960 udgjort Advokatsamfundets logo. Pallas Athene er datter af den græske gud Zeus, og hun er gudinde for kampen og visdommen samt beskytter for hjemmet, byen og lærdommen.
I Advokatsamfundets logo er Pallas Athene iført hjelm, men traditionelt fremstilles hun som en ung kvinde i fuld krigsudrustning. Pallas Athene har været afbildet på forskellig vis i Advokatsamfun-dets logo, men den nuværende afbildning er enkel og ligetil og derfor velegnet til fotokopiering og reproduktion.

Registrering af logoet
Advokatsamfundets logo er beskyttet som fællesmærke på følgende vis:
- Logoet alene i sort/hvid samt i den røde farve.
- Logoet i kombination med ordmærket, ADVOKATSAMFUNDET.
- Logoet i kombination med ordmærket, DET DANSKE ADVOKATSAMFUND.

Logoet må benyttes af alle medlemmer
Logoet er et genkendeligt kvalitetsstempel for dem, der opsøger advokatbistand, og det må benyttes af alle Advokatsamfundets medlemmer, dvs. af advokater i hele landet for og i forbindelse med udøvelsen af advokatvirksomhed, forstået i overensstemmelse med retsplejelovens § 124. Logoet må derimod ikke anvendes af andre end advokater eller anvendes til at markedsføre produkter, som særligt er bestemt for eller anvendes af advokater.

Retningslinjerne for brugen af logoet
For at sikre en ensartet anvendelse af brugen af logoet fastsatte Advokatrådet – da den nuværende udgave af logoet blev introduceret – nogle retningslinjer, som advokater, der ønsker at benytte sig af Advokatsamfundets logo, skal være opmærksomme på.
Advokatsamfundets logo skal holdes adskilt fra advokatens eget navn og eventuelle logo, og Advo-katsamfundets logo skal placeres sidst, dvs. under eller efter egen tekst. Logoet skal enten gengives i sort/hvid eller i den dybrøde farve, Pantone 200 U, eller en dertil svarende farve. Navnetrækket (den tilhørende skrift, f.eks. slogans) skal være trykt i sort eller hvid og med skrifttypen “Sabon”.
Logoet kan i de forskellige varianter f.eks. bruges i forbindelse med annoncering, brochuremateria-le, hjemmesider og andet materiale, som retter sig mod offentligheden, og hvor advokaten eller ad-vokatfirmaet ønsker at gøre opmærksom på sin tilknytning til Advokatsamfundet.
Logoet kan også bruges i en daglig sammenhæng, f.eks. på brevpapir eller på visitkort.