Advokaten 5 - Rødt retssamfund

Print Print
22-06-2009

Advokaterne i Vietnam har med små skridt vundet en historisk sejr med oprettelsen af et nationalt advokatsamfund.

Af Lise-Lotte Skovsager Gümoes, advokat, Advokatsamfundet

På næsten symbolsk vis vaskede en let byge støvet af os, inden vi trådte inden for dørene til International Convention Center.
Indenfor ventede mange af de 326 delegerede, som havde deltaget i de forudgående to dages historiske stiftelse af Vietnams nationale advokatsamfund.
Da vi en times tid senere forlod festlighederne, viste solen sig for første gang for mig i Hanoi.
Et nyt advokatsamfund var født. Og Vietnam havde taget et skridt mere i retning af det, vi forstår ved et retssamfund.
Følg med på rejsen herunder.

Ledestjerne
Helt op til afrejsen fra København var det endnu usikkert i hvilket omfang, vi ville få lov at deltage i selve drøftelserne og valghandlingerne, eller om vi alene ville blive tildelt en plads ved den ceremonielle del af konferencen.
Resultatet blev den gyldne middelvej, som oftest er vejen frem i Vietnam. Her gælder det om at være forberedt på overraskelser, skridt for skridt er vejen frem og et eksistensvilkår for involvering i udviklingen af et vietnamesisk retssamfund. Et eksempel: Law of Lawyers og en række tilhørende bekendtgørelser er i de seneste år kommet til verden i samarbejde med de lande, som bidrager til udviklingen i Vietnam.
Den bekendtgørelse, som så dagens lys i engelsk udgave i januar 2009, kom derimod som en overraskelse for næsten alle. Den bærer titlen “Guiding the implementation of the Law on Lawyers regarding lawyers’ socio-professional organizations”, og begrænsede det nye advokatsamfunds rum for selvregulering. Ligeledes blev det slået fast, at justitsministeriet bl.a. har til opgave at “..perform the state management of international cooperation activities of lawyers’ socio-professional organizations.” To skridt frem og et tilbage, men så længe målet – uafhængighed – fortsat er fælles, skal det nok nås – med tiden.

Seglet sættes
Kl. 7.30 en mandag morgen befandt vi os derfor til vietnamesisk skønsang i diskobelysning og med en volumenstyrke, som gjorde overvejelser om begyndende tinnitus særdeles relevante.
Som en særlig gestus havde Danmarks, Sverige og Japans ambassadører og advokatsamfund fornøjelsen fra første parket mod de store højtalere og med frit udsyn til Ho Chi Minhs buste og den ceremonielle præsentation af den blomsteropsats, som kommunistpartiet havde sendt i dagens anledning. Sveriges ambassadør var i samme anledning også blevet udnævnt til dansk ambassadør, så vi var vel repræsenteret, da det omkring kl. 8.00 blev tid til hyldest til flaget og nationalsang.
Ser man nærmere på det økonomiske aspekt af sagen samt den seneste bekendtgørelse, der regulerer advokatsamfundet og dets kredse, kan man godt komme i tvivl om regeringens engagement i tilvejebringelsen af et uafhængigt og velfungerende nationalt advokatsamfund.
For at få gennemført den stiftende generalforsamling havde det således været nødvendigt med donationer fra de største regionale advokatsamfund.
Men til generalforsamlingen var alle segl bogstaveligt talt sat, og den fandt sted med deltagelse af ikke kun højtplacerede ministre, herunder justitsministeren Ha Hung Cuong, men også Vietnams præsident Nguyên Minh Triêt, som dog til de mest kritiske advokaters udtalte skuffelse, fandt anledning til mundtligt at pointere vigtigheden af, at det nye advokatsamfund udøver sine opgaver under partiets lederskab.

Demokrati
På generalforsamlingens første dag havde de delegerede først modtaget materialet, herunder det endelige udkast til vedtægter og regulering af valgprocedurerne, ved mødets start kl. 7.
Alligevel lykkedes det at have nogle gode debatter. Det var for eksempel positivt, at spørgsmålet om direkte eller indirekte valg af formand blev bragt til afstemning, men desværre således, at de, som var imod indirekte valg, måtte vise dette ved håndsoprækning. Den nye bekendtgørelse foreskrev direkte valg af formanden, mens det senest kendte vedtægtsudkast foreskrev indirekte valg. Om direkte valg ville have kunnet ledt til et andet valgresultat, kan der kun gisnes.
Landets største by, Ho Chi Minh City, har som regional advokatsammenslutning repræsenteret det mest kritiske syn på mulighederne for et reelt uafhængigt advokatsamfund. Og der var frygt for, at medlemmerne her ville kunne finde på at udvandre fra generalforsamlingen. Det ville bringe legitimiteten af advokatsamfundet i fare. Men det var en næsten ekstatisk formand for Ho Chi Minh Bar Association, der mødte os til festlighederne om tirsdagen og som proklamerede, at vores (Sverige og Danmark) involvering og støtte ikke må stoppe her, men at vi sammen fortsat vil kæmpe for demokrati, altså et demokratisk vietnamesisk advokatsamfund.

Frem og tilbage
Efter det midlertidige formandskabs politiske redegørelse blev der givet mulighed for kommentarer fra andre delegerede.
Som kommende arbejdsopgaver for Vietnam Bar Federation (VBF) blev bl.a. følgende nævnt: Udvikling af et retssamfund i form af en god og transparent retsreform, udvikling af den juridiske profession i takt med udviklingen af andre af retsvæsenets aktører og institutioner, integration med udenlandske juridiske sammenslutninger, sikring af et tilstrækkeligt antal kvalificerede advokater, tiltag til at forbedre advokaters indkomstgrundlag særligt i de landlige områder, samarbejde med justitsministeriet vedrørende regulering af advokatfuldmægtige, udarbejdelse af uddannelsesprogrammer og obligatorisk efteruddannelse, tilrettelæggelse af tilsyns- og disciplinærmyndighed, styrkelse af ledelse og administration af regionale advokatsammenslutninger og samarbejde med disse og endelig at sikre, at VBF forstår sine medlemmer og handler på de udfordringer, som den enkelte advokat, de lokale sammenslutninger og den samlede profession står overfor.
Som første, anden og tredje prioritet blev arbejdet med at opbygge en effektivt ledet organisationsstruktur for det nye VBF, udviklingen af et system til sikring af overholdelse af god advokatskik, samt regulering af advokaters honorar og medlemskontingent fremhævet, herunder udstedelse af en vejledning om god skik for at bringe vietnamesiske advokater på højde med internationale standarder.

Audiens
Efter redegørelsen og præsidentens tale blev vi til vores overraskelse eskorteret til et modtagelsesværelse, hvor såvel det danske, svenske som japanske advokatsamfund fik lejlighed til en kort ordudveksling med vicepremierminister Truong Vinh Trong, vicejustitsminister Hoang The Lien og justitsminister Ha Hung Cuong.
Vi fik i den forbindelse pointeret, at de nyetablerede rammer ikke kun var nogle, som gav mulighed for, at vi inden for disse kan arbejde sammen for fremtiden, men at det også er rammer, som man vil kunne arbejde med. Vores svenske kolleger pointerede vigtigheden af, at der skabes et fællesskab for alle nationens advokater, hvorfor samarbejdet med de lokale advokatsammenslutninger er af afgørende betydning, mens vi overlod det til vore japanske kolleger, som af forskellige årsager kan slippe godt af sted med lidt skarpere retorik end os andre, at pointere, at et virkelig uafhængigt advokatsamfund også en gang imellem vil sige regeringen imod, og at dette er i selve advokatsamfundets natur.

Fra År 0 til År 1
Når Vietnam Bar Federation i den kommende tid får sine basale strukturer på plads, hvilket i sig selv må anses for at blive en udfordring, der – bortset fra faciliteter og personale – også vil kunne komme til at forudsætte såvel økonomisk som teknisk støtte fra donorerne, vil det blive spændende at se, i hvilket omfang det nye advokatsamfund også i praksis har handlefrihed til at varetage sine opgaver på selvstændig vis, og hvorvidt bestemmelsen om, at staten varetager “state management of international cooperation”, betyder mere og andet end, at onkel Ho fortsat vil holde et vågent øje med advokatprofessionens vej mod fuld uafhængighed. Forhåbentlig er det også entusiastiske og fortrøstningsfulde advokater, der vil mødes, når Vietnam Bar Federation til næste år kan fejre 1 års fødselsdag samtidig med Hanois 1000 års jubilæum.

Fakta:

Advokatsamfundets engagement
Rejsen i november 2008 blev gennemført for Danida, som også afholdt samtlige omkostninger, herunder Advokatsamfundets interne udgifter. Fra Danmark deltog generalsekretær Henrik Rothe, rådsmedlem advokat Hanne Rahbæk og advokat Lise-Lotte Skovsager Gümoes fra sekretariatet. Fra Sverige deltog generalsekretær Anne Ramberg og advokat Rolf Larsson. Deltagelsen i den stiftende generalforsamling blev finansieret via et legat fra Dreyers Fond.

Baggrund for besøget
I november 2008 rejste en dansk og svensk delegation til Vietnam for at deltage i et seminar om advokatsamfund og deres rolle i nationalt og internationalt perspektiv. Ud over at holde oplæg på seminaret mødtes delegationerne med de forskellige interessenter involveret i arbejdet med at samle Vietnams 62 regionale advokatsammenslutninger i et nationalt advokatsamfund. Opgaven var todelt – at tilvejebringe inspiration og at afdække mulighederne for fremtidigt samarbejde med de nationale aktører med henblik på at støtte dannelsen af advokatsamfundet og herefter at medvirke til at udvikle og styrke det, herunder ikke mindst at arbejde for reel uafhængighed til såvel advokatsamfundet som advokaterne. Hvorvidt og hvordan Advokatsamfundet skal fortsætte sin støtte af de vietnamesiske advokaters bestræbelser afventer bl.a. Udenrigsministeriets forberedelse af et ny retssektorprogram, der forventes at indeholde støtte til det nye advokatsamfund og vil foreligge i løbet af sommeren.
I forbindelse med besøget i november 2008 udtrykte såvel advokaterne som justitsministeriet ønske om, at det danske og det svenske advokatsamfund var repræsenteret, når man nåede frem til den stiftende generalforsamling for det vietnamesiske advokatsamfund – et ønske som blev gentaget og bekræftet med kort varsel inden generalforsamlingen fandt sted den 10.-12. maj 2009 i Hanoi, Vietnam, og som vi ved Dreyers Fonds hjælp fandt mulighed for at honorere.