Advokaten 5 - Premiere for prøver i fiktive sager

Print Print
22-06-2009

Den første retssagsprøve med fiktive sager er nu afviklet. Vi ser på de første erfaringer med prøven.

Af Martin Korp Jensen, advokat, Advokatsamfundet

I medfør af kap. 3 i bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat, er det et krav, at advokatfuldmægtige ud over at bestå en teoretisk eksamen tillige skal bestå en praktisk prøve i retssagsbehandling for at opnå beskikkelse som advokat.
Retssagsprøven gennemføres ved, at advokatfuldmægtigen anmelder en sag som retssagsprøve, hvorefter dommeren bl.a. på baggrund af retningslinjerne for den praktiske prøve i retssagsbehandling afgør, om den anmeldte sag kan godkendes som retssagsprøve. Når sagen er godkendt, udpeger Advokatsamfundet en censor, som overværer hovedforhandlingen, og som sammen med dommeren træffer afgørelse om, hvorvidt retssagsprøven er bestået eller ej.
Hvis en advokatfuldmægtig ikke kan finde en egnet sag til retssagsprøven, og advokatfuldmægtigen har mindre end ét år tilbage af sin fuldmægtigtid, kan der indgives ansøgning til Justitsministeriets Kursusudvalg om, at retssagsprøven gennemføres som en fiktiv retssag, jf. bekendtgørelsens § 6.
Advokatsamfundet er forpligtet til at udbyde en retssagsprøve baseret på en fiktiv sag mindst to gange årligt.
Den første retssagsprøve baseret på en fiktiv sag blev gennemført i april 2009 og nedenfor sammenfattes erfaringerne omkring ansøgningsprocessen og selve afviklingen af retssagsprøven.

Sådan foregår det
• Kursusudvalgets behandling af ansøgningerne
Ansøgningsfristen for deltagelse i den fiktive retssagsprøve er senest otte uger forud for datoen for prøven. Ansøgningerne, som stiles til Justitsministeriets Kursusudvalg, c/o Advokatsamfundet, behandles af Justitsministeriets Kursusudvalg, jf. bkg. § 6, kap. 5.

• Forberedelsen af den fiktive retssagsprøve
I medfør af retningslinjerne skal kandidaten senest fire uger før prøven have besked om hvorvidt ansøgningen er godkendt. Senest en uge før prøven udsender Advokatsamfundet et resumé af sagens faktum og juridiske problemstillinger og meddeler, om kandidaten skal repræsentere sagsøger eller sagsøgte.
Et eksempel på et sagsresumé kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside under linket “Retssagsprøve”.

• Retssagsprøven
Retssagsprøven i april blev afviklet på Comwell Sorø Storkro med indskrivning mv. fra kl. 8.30.
Kl. 9.00 fik de fem kandidater udleveret sagens processkrifter samt et udkast til påstandsdokument og en instruks om, hvordan forelæggelsen fordeles. Påstandsdokumentet blev tillige udleveret på en usb-nøgle. Selve forberedelsen foregik på et hotelværelse, hvor der var installeret en pc uden on-line adgang.
Kl. 12.00 blev kandidaterne bedt om at aflevere usb-nøglen med det evt. redigerede påstandsdokument til udskrivning, og tidsrummet fra 12.00 til 12.30 blev brugt til fortsat forberedelse/frokost.
Hovedforhandlingen begyndte ca. 12.30 i konferencerum indrettet som en retssal, og kandidaterne (to pr. retssal) førte sagen mod hinanden. Forelæggelsen blev delt, således at både sagsøger og sagsøgte forestod forelæggelsen. Da der ved april-prøven var et ulige antal kandidater, havde Advokatsamfundet engageret en advokat til af føre sagen mod en af kandidaterne.
Til gennemførelsen af retssagerne var endvidere engageret tre dommere og censorer samt 13 stud.jur.’er. Sidstnævnte fungerede som parter og vidner, og blev instrueret af opgaveskriveren umiddelbart op til at hovedforhandlingerne begyndte.