Advokaten 5 - Aktuel information

Print Print
22-06-2009

Flere penge - færre bunker
Regeringen har givet domstolene 110 millioner ekstra for at få ryddet op i sagsbunkerne.
Byretternes sagsbunker vokser for tiden med ca. 5.000 sager om måneden. Domstolsstyrelsen peger på finanskrisen og den økonomiske afmatning som medvirkende årsag til, at domstolene for tiden modtager flere sager end normalt. Domstolene havde håbet på en permanent højere bevilling, men må nu indstille sig på at vente til efterårets finanslovsforhandlinger, hvor en flerårig aftale for domstolene skal forhandles på plads.

Unik mulighed for at arbejde i Frankrig
Paris Bar Traineeship Programme er en unik mulighed for, at en dansk advokat samt advokater af andre nationaliteter sammen kan få indsigt i, hvordan advokater praktiserer i Frankrig – dels gennem deltagelse i kurser på højt niveau dels ved en måneds arbejdserfaring i et fransk advokatfirma.
I oktober 2009 vil de udenlandske advokater, der udvælges til programmet, sammen skulle deltage i kurser om god skik, det franske retssystem og fransk procedureret på Ecole de Formation du Barreau, for dernæst i november måned 2009 – hver for sig – at få praktisk erfaring ved arbejde i et fransk advokatfirma.
Deltagelsen i programmet er gratis, mens deltageren som udgangspunkt selv må finansiere rejse, logi og leveomkostninger. Advokatsamfundet vil dog undersøge forskellige muligheder for, at der kan ydes nogen støtte til dækning af rejse- og opholdsudgifter.
For at kunne komme i betragtning til pladsen kræves det, at man er praktiserende advokat i Danmark og dermed behørigt ansvarsforsikret, at man på tidspunktet for programmet ikke vil være fyldt 35 år, og at man kan fransk.
Hvis det tilbudte traineeophold i Paris i efteråret 2009 har din interesse, så send en skriftlig ansøgning på dansk og fransk til Advokatsamfundet, hvor du redegør for, hvorfor du skal være den heldige, vedlagt CV på dansk og fransk og dokumentation for dine franskkundskaber. Ansøgningsfristen er den 15. juli 2009.
På baggrund af ansøgningerne vil Advokatrådet udvælge den heldige på et møde i august 2008.
For yderligere informationer om programmet kontakt advokat Anne Souleliac på asouleliac@avocatparis.org eller + 33 (0) 1 44 32 49 43 eller advokat Lise-Lotte Gümoes, Advokatsamfundet, 33969798.