Advokaten 4 - Advokater har ansvar for samarbejde

Print Print
25-05-2009

Retssikkerhed bliver det centrale emne for Advokatsamfundet. Dialog og samarbejde er vejen frem for advokatstanden.

Af Søren Jenstrup, Advokat, Lett

Den danske advokatstand går en meget spændende og afgørende periode i møde. Netop nu knager samfundets fuger under den økonomiske krise, og så viser erfaringen, at der bliver ekstra brug for advokaterne. Det er et stort ansvar. Samtidig oplever vi, at de folkevalgte politikere presser på for hårdere straffe og et højt tempo i lovgivningsarbejdet. Som advokater skal vi være klar til at engagere os, så den udvikling bliver præget af kvalitet og retssikkerhed for Danmarks borgere og virksomheder.
Vejen frem bygger efter min mening på udbredt samarbejde og dialog. I advokatbranchen internt og imellem standen og det samfund, vi er en naturlig del af. Den opgave håber og tror jeg, at jeg kan være med til at løfte – og derfor er jeg kandidat til posten som formand for Advokatrådet.

Vi skal bygge bro
Advokatsamfundet virker for alle advokater og har ansvar for fire væsentlige opgaver:
• At sikre advokaternes uafhængighed og integritet.
• At føre disciplinært tilsyn med advokaterne.
• At sikre advokaternes faglige kompetencer.
• At virke til gavn for det danske retssamfund.
De opgaver er ikke noget, Advokatsamfundet KAN beskæftige sig med. Det er noget, det SKAL beskæftige sig med. Og skal man noget, så skal man også gøre det ordentligt. Jeg vil derfor arbejde for, at Advokatrådet i den kommende periode yderligere styrker samarbejdet med Danske Advokater og de stadig flere specialforeninger, så vi fremover fordeler indsatser og resurser bedre.
Personligt er det opgaverne i det faglige, kollegiale arbejde, som står mit hjerte særlig nær. De specifikt branchepolitiske opgaver overlader jeg gerne til Danske Advokater. Andre vil uden tvivl have det omvendt – og det er netop styrken i den danske advokatstand. Sammen dækker vi et enormt felt af kompetencer og interesser, og jeg vil arbejde for at aktivere alle, som ønsker at bidrage.
Vi er i sidste ende kun én advokatstand, og der er efter min bedste overbevisning ingen reel interessekonflikt mellem Advokatsamfundet og Danske Advokater. Derimod har vi en historisk mulighed for at bygge bro og udvikle samarbejdet til fælles bedste.

Retssikkerheden i centrum
I de kommende år vil retssikkerhed uden tvivl blive det helt centrale blandt Advokatsamfundets fire ansvarsområder. Mange oplever vores globaliserede verden som et usikkert sted, og kravene til strengere straffe og mere kontrol har talrige tilhængere.
Jeg er selv tilhænger af klog og effektiv lovgivning, men jeg kan være bange for, at vi i skyndingen smider barnet ud med badevandet
Jeg vil derfor arbejde målrettet for at koncentrere Advokatrådets kræfter der, hvor borgernes og virksomhedernes retssikkerhed i særlig grad er i spil. En hjørnesten i det projekt bliver Advokatrådets netop lancerede og aldeles fremragende Retssikkerhedsprogram 2009. Jeg har ikke været med til at udvikle programmet, men jeg er klar til trofast og engageret at bære stafetten videre.

Mød op i Kolding
Den danske advokatstand er grundlæggende sund og stærk – og det er nødvendigt, for vi går nogle udfordrende år i møde. Af samme grund er der mere end nogen sinde brug for bred opbakning til Advokatrådets arbejde. Jeg håber derfor, at så mange som muligt vil møde op i Kolding den 13. juni og være med til at vise vejen.

Læs mere og deltag i debatten på bloggen: jenstrupsomformand.blogspot.com
 

Søren Jenstrup (1952)
Advokat (H) og Partner i Lett Advokatfirma. Medlem af Advokatrådet 2001-2007. Bestyrelsesmedlem i 1. kreds 1994-2001. Primære arbejdsområder: Selskabsret, virksomhedsoverdragelse og kontraktret. Lejlighedsvis procedure af erhvervsretlige tvister.
Sidder desuden i bestyrelsen for en række selskaber.