Advokaten 3 - Leder - Forårsrengøring

Print Print
20-04-2009

Foråret er tiden til hovedrengøring på kontor, i hus og have, så resterne af vinterens rod og nullermænd kan komme af vejen, for at vi veloplagte kan modtage vårens milde og lune brise.

Vi har været i en tung og mørk tid med finanskrise, økonomisk krise, bandekrige, bekæmpelse af terror og andre ydre forhold, som har fået mismodet til at vokse.

I Advokatsamfundet har vi forberedt forårsrengøringen ved at finde retssikkerhedsstøvsugeren frem – det redskab, vi bruger, når vi skal fjerne det snavs, som forhindrer retssikkerhedens perler i at lyse klart i vort samfund – og i det større europæiske samfund, vi er en del af.

Fokus har været så meget på sikkerhed, personlig, økonomisk og national, at retssikkerheden er skubbet i baggrunden. Der kommer en mærkelig uro og utilpashed i samfundsdebatten – nu må vi kæmpe retssikkerheden tilbage, så vi alle, såvel den enkelte borger som samfundet, kan stå på sikker grund igen.

Advokatrådet har i dette forår udarbejdet et nyt retssikkerhedsprogram, som dækker væsentlige samfundsområder. Vi etablerer et Center for Lov og Ret med et bredt udvalg af de væsentligste aktører på retsområdet for at sætte skub i debatten om retssikkerhed og holde fokus på debatten. Samtale fremmer forståelsen og den forståelse, der kommer ud af samtalen, vil blive kommunikeret til gavn for den politiske debat og forhåbentlig derved også de politiske løsninger, der skal søges på de retspolitiske problemer  i samfundet.

Eller tag et andet fokuspunkt i vores nye program – kvaliteten af nye love og regler.

Når der i dag fremsættes et lovforslag, vil det være forsynet med bemærkninger om, hvilke administrative virkninger loven vil have, og hvilke miljømæssige og EU-retlige  konsekvenser lovforslaget har.

Det burde være unødvendigt, som slutningen på ethvert lovforslag, at have en bemærkning om, hvilke retssikkerhedsmæssige overvejelser man har gjort sig ved lovforslagets fremsættelse – man måtte jo tro, at det at udfærdige et lovforslag i sig selv er et udtryk for retssikkerhed, men sådan forholder det sig ikke. Der skal simpelthen sættes flere juridiske ressourcer ind på at sikre, at retssikkerhedsvinklen er tænkt med ved hvert eneste lovforslag, som fremsættes.

Retssikkerhedsvinklen er ikke blot væsentlig for lovgivere og embedsmænd, men også for de journalister, som skal formidle handlingerne ud i samfundet. Advokatrådet vil arbejde med, at anklagemyndigheden, politi og forsvarsadvokater finder frem til fælles retningslinjer for, hvordan – og måske særligt hvornår – man kommunikerer med medier, og vi vil lave gratis, basale kurser for journalister i retssikkerhed.

Vi vil arbejde for bedre uddannelse af såvel advokater som dommere i EU-retlige aspekter, og vi vil arbejde for, at de afgørelser, der træffes, gøres offentligt tilgængelige i en gratis database, og at der hos domstolene ansættes mediedommere, som kan forklare afgørelserne til presse og offentlighed.

Vi mener, at retssystemet er en så væsentlig del af demokratiet, at de helt unge skal høre om det under deres uddannelse. Derfor vil vi gerne medvirke til at udvikle undervisningsprogrammer, der på en spændende og tidssvarende facon kan sætte de retssale, børn og unge kender fra udenlandske krimiserier, i et lidt mere realistisk/dansk lys. Det er væsentligt, at børn og unge vokser op ikke alene med tillid til samfundet og retssystemet, men også med kendskab til det, herunder hvordan man kommer i kontakt med det for at få hjælp, hvis man får brug for det gennem livet.

Vi håber på, at vores retssikkerhedsprogram, når det bliver udfoldet, vil medvirke til, at retssikkerheden vokser i alle grene af samfundet, så vi kan bevare og udvikle et frit, frodigt og fredeligt samfund ud fra en forståelse af, at retssikkerheden er en væsentlig del af fundamentet for et robust samfund. Et samfund, som kan modstå de angreb, der fra tid til anden kommer fra verden uden for Danmark eller fra personer, foreninger eller institutioner i Danmark, som ikke deler vores værdier om et retssamfund.