Advokaten 2 - Lønmodtagernes Garantifonds betaling af advokatomkostninger

Print Print
16-03-2009

I praksis dækkes advokatens omkostninger i forbindelse med krav, der er taget til inkasso inden en virksomheds ophør.

Af Sussie Sandra Suhr, advokat, Advokatsamfundet

På baggrund af en konkret forespørgsel kan Advokatrådet oplyse, at advokatomkostninger som udgangspunkt ikke er dækket af den garanti, der dækker krav omfattet af loven om lønmodtagernes garantifond.
Der har dog udviklet sig en mangeårig praksis, hvorefter Lønmodtagernes Garantifond (LG) dækker rimelige advokatomkostninger i forbindelse med krav, der er taget til inkasso inden en virksomheds endelige ophør. Betingelsen for dækning er, at fordringen er omfattet af garantien, og det har været nødvendigt at afholde omkostningerne. Grundlaget for den nedennævnte praksis er en aftale med Advokatrådet fra 1982, der tog udgangspunkt i, at LG kan dække omkostninger, som advokaten ville kunne kræve af sin klient i den situation, hvor det viste sig, at fordringen var uerholdelig.
Sagsomkostninger tilkendt ved dom udbetales med det tilkendte beløb, når der har været egentlig procedure under retssagen og de fordringer, som retssagen vedrører, er omfattet af LG-garantien. I det omfang LG vurderer, at kravet kun delvis er omfattet af garantien, udbetales sagsomkostninger forholdsmæssigt.
Sagsomkostninger ved udeblivelsesdomme samt retsforlig udbetales i det omfang, LG følger afgørelsen, idet det bemærkes, at LG ikke er bundet af de retsafgørelser, der er truffet mod de konkursramte arbejdsgivere. LG foretager her en selvstændig vurdering i forbindelse med udbetalingen. For denne type af sager, hvor der ikke har været ført egentlige domsforhandlinger, kan der maksimalt udbetales 3.000 kr. inkl. moms og retsafgift. I det omfang LG vurderer, at kravet kun delvis er omfattet af garantien, udbetales sagsomkostninger forholdsmæssigt.
Hvis de afholdte omkostninger alene omfatter advokatens afsendelse af krævebrev til skyldneren, honoreres dette brev med 600 kr. inkl. moms.