Advokaten 2 - Aktuel information

Print Print
16-03-2009

50.000 kroner til gratis retshjælp
Advokatrådet har i december 2008 besluttet at støtte et projekt til oprettelse af en internetside “dinretshjaelp.dk”. Det er Den Sociale Retshjælp i Århus, der står bag ideen til den nye internetside, hvor det skal være muligt at søge og finde den retshjælp, advokatvagt eller klageinstans, som borgeren konkret har brug for.
Internetsiden er allerede igangsat, men initiativtagerne mangler ressourcer til at få den videreudviklet og færdiggjort. Det er Advokatrådets håb, at støtten på 50.000 kr. kan bidrage til en videreudvikling og færdiggørelse af siden.
Den Sociale Retshjælp er en gratis landsdækkende retshjælp, der primært henvender sig til tidligere eller nuværende indsatte og hjemløse i samarbejde med de hjemløses landsorganisation SAND herunder også misbrugere, psykisk syge eller andre udsatte målgrupper, der ønsker at få hjælp og styr på deres liv.

IBA kritiserer Zimbabwe
Den internationale sammenslutning af advokatsamfund, IBA, retter nu en skarp kritik af Zimbabwes præsident, Robert Mugabe. IBA kritiserer det almindelige sammenbrud af principperne for en retsstat under Mugabe og opfordrer den afrikanske samarbejdsorganisation SADC til selv at tage sagen op. Senest er omkring 40 personer, der spænder lige fra en prominent menneskeretsfortaler til en to-årig dreng, blevet fængslet og retsforfulgt. Landets højesteret har kendt tilbageholdelserne ulovlige, men det har ikke fået politiet til at frigive fangerne.

Russisk advokat skudt
En fremtrædende menneskeretsadvokat er blevet skudt ned på åben gade i Moskva. Advokaten var kendt for at kritisere Ruslands krig i Tjetjenien og for at have afsløret en række overgreb på den civile befolkning. De russiske myndigheder kender ikke gerningsmandens identitet eller årsagen til forbrydelsen.

Ytringsfrihed og medielov
Advokater, der arbejder med ytringsfrihed og medierne, får et nyt mødested på nettet. Det er den internationale sammenslutning af advokatsamfund, IBA, der står bag den nye hjemmeside. Den vil indeholde oplysninger om retsudviklingen på området og give mulighed for at netværke, dele oplysninger, etc. Både enkeltpersoner og organisationer kan komme med input, annoncere begivenheder eller på anden måde bidrage til hjemmesiden, www.probono.net/medialaw.

Vil beskytte borgernes privatliv
Et nyt, uafhængigt institut skal være med til at sikre en bedre databeskyttelse for borgere og virksomheder i EU. Instituttet, som hedder European Privacy Association (EPA) ligger i Bruxelles og trækker på nogle af de førende europæiske politikere og juridiske eksperter, når det gælder privatlivets fred og grundlæggende rettigheder. Instituttet vil bl.a. sætte kritisk fokus på de store søgemaskiner, f.eks. Google, der lagrer store mængder elektroniske data om brugerne.

Konference om mediation
Både den praktiske anvendelse af mediation og aspekterne af mediation på tværs af landegrænser vil være i fokus på en ny konference om mediation. Den europæiske sammenslutning af advokatsamfund, CCBE, er medarrangør af konferencen, der finder sted d. 14.-15. maj i Trier, Tyskland. Konferencen vil både berøre mediation i civile sager, f.eks. familiesager, samt mediation i erhvervssager. Yderligere information kan findes på www.era.int eller ved at skrive til Christiane Schmitz, sjung@era.int.

Har du husket obligatorisk efteruddannelse?
Pr. 1. januar 2008 trådte nye regler i kraft om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. De forpligter til 54 lektioners efteruddannelse inden for hver 3-årige periode.
Husk derfor at holde regnskab med dine efteruddannelsesaktiviteter også inden for undervisning og artikelskrivning mv., samt at gemme dokumentation derfor.
Du skal indberette din efteruddannelse, når din 3-årige periode udløber – dvs. at første indberetning tidligst skal ske til januar 2011. Der vil – bl.a. via Advokaten – blive udsendt generel information herom i god tid inden da.
Nærmere oplysning om reglerne findes på www.advokatsamfundet.dk under Efteruddannelse. Se evt. også Advokaten nr. 1, 5 og 8/2008. Spørgsmål kan rettes til advokat Lise-Lotte Skovsager Gümoes på tlf. 33 96 97 98 eller lsg@advokatsamfundet.dk.