Advokaten 10 - Voldgiftsinstitut vil offentliggøre kendelser

Print Print
09-12-2009

For at skabe åbenhed om retsudviklingen har Voldgiftsinstituttet taget en vigtig beslutning: Hvis parterne samtykker, kan kendelser offentliggøres i anonymiseret form.

Af Steffen Pihlblad, direktør, Voldgiftsinstituttet

På grund af stor efterspørgsel fra det juridiske miljø og af hensyn til retsudviklingen – især på retsområder, som ofte ses ved Voldgiftsinstituttet, men som sjældent tages under behandling ved de almindelige domstole – har instituttet på et bestyrelsesmøde i september besluttet at åbne op for offentliggørelse af voldgiftskendelser mv. i anonymiseret form.
Offentliggørelse vil ske med afsæt i følgende retningslinjer:
• Parter og vidner anonymiseres. Navne erstattes af neutrale angivelser, ligesom fagområder angives mere generelt, hvis dette vurderes at være nødvendigt for at bevare anonymiteten. Anonymiseringen skal i øvrigt sikre, at der ikke sker offentliggørelse af enkeltpersoners rent private forhold eller sådanne erhvervshemmeligheder, som er omtalt i markedsføringslovens § 19, herunder hemmeligheder vedrørende kommercielle eller driftstekniske forhold, eller som i øvrigt kan føre til, at retten til aktindsigt ved de almindelige domstole begrænses.
• Kravet om anonymisering gælder ikke navnene på voldgiftsdommerne, parternes advokater eller andre involverede end parter og vidner, f.eks. sagkyndige, idet det vurderes, at afgørelsens værdi som præjudikat i ikke ubetydelig grad afhænger af disse oplysninger.
• Offentliggørelse sker kun, hvis parterne har givet udtrykkeligt samtykke.
Udgangspunktet er, at alle afgørelser, hvor der foreligger samtykke som anført ovenfor, offentliggøres, idet instituttet dog vil vurdere, om offentliggørelsen har generel interesse. Det vil f.eks. normalt ikke være relevant at offentliggøre kendelser på aftalte vilkår, dvs. parternes forlig som stadfæstes i form af en voldgiftskendelse, og “udeblivelseskendelser”.
De afgørelser, der opfylder de ovennævnte betingelser, offentliggøres i fuld længde på www.voldgiftsinstituttet.dk.
Voldgiftsrettens formand foretager anonymiseringen af kendelsen og udarbejder et kort resumé.
Voldgift har traditionelt set været betragtet som et lukket forum. International voldgiftspraksis viser dog, at det i de senere år er blevet almindeligt, at de forskellige voldgiftsinstitutioner offentliggør afgørelser i anonymiseret form.
Ved voldgiftsinstitutterne i f.eks. Stockholm, Paris og Rotterdam sker der således offentliggørelse efter principper, som svarer til de ovennævnte. Det samme gælder ved voldgiftsinstitutterne i en stribe andre europæiske lande samt ved institutter i Fjernøsten og USA.