Advokaten 10 - Tip 13 rigtige

Print Print
09-12-2009

Bliver borgernes og virksomhedernes retssikkerhed trådt under fode, når det gælder skatteopkrævningen? Eller er advokater i virkeligheden bare sure over, at Skatteministeriet og Kammeradvokaten nærmest altid vinder sagerne?

Af Rasmus Lindboe, pressechef, Advokatsamfundet

Livets salt for en borger i et værdigt retssamfund er retssikkerhed
Uden dette nødvendige krydderi kan det hele nærmest være lige meget. Én af komponenterne i dette livets salt – ét af kravene til, at man kan tale om retssikkerhed – er forudsigelighed i afgørelserne.
Borgere og virksomheder skal vide, hvad de har at regne med.
Og nu er vi ved at nå frem til den pointe, som advokat Svend Erik Holm fra Plesner lidt mistrøstigt, men til stor moro, fortalte den fyldte Fællessal på Christiansborg.
Svend Erik Holm, en meget garvet advokat på skatteområdet, havde i dagens første indlæg gennemgået, hvordan advokater typisk ser på den kamp – op ad bakke – som advokater kæmper mod skattevæsenet.
Næsten som en Kassandra spåede Svend Erik Holm om dagens senere forløb:
- Hvis vi ikke kan finde på noget bedre, så kan vi trøste os med, at domstolene om ikke andet så opfylder ét krav til retssikkerheden – nemlig kravet om forudsigelighed: Hvis en skatteborger drister sig til at udfordre Skatteministeriet ved domstolene, så opfyldes kravet om forudsigelighed – skatteborgeren taber stort set altid.
Konferencen, som var arrangeret af Advokatrådet sammen med Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) og Danske Advokater, bød på en række kritiske indlæg om netop den manglende retssikkerhed på skatteområdet. De fleste af talernes indlæg kan du finde på www.advokatsamfundet.dk, hvor talerne velvilligt har lagt deres præsentationer frem.
For at vække appetitten til emnet har vi her valgt at præsentere 13 af de skarpeste udsagn fra dagen og lade læserne forsøge at koble udsagnene med én af talerne. Vi advarer om, at der kan forekomme overraskelser. De rigtige svar gives nedenfor.

Skattesager ved domstolene
Ca. 300 af 4.000 sager fra Landsskatteretten kom sidste år videre til domstolene. I de af skatteyderne videreførte sager, hvor der blev afsagt dom i perioden 2003-2008, vandt staten næsten 90 procent af sagerne.
I 296 af 326 skattesager i Højesteret fik ministeriet medhold.

“Vi har i skattesager at gøre med et område med vitale interesser på spil. Ingen skat – ingen stat.” Advokat Svend Erik Holm
“Det er helt afgørende, at afgørelsen er materielt korrekt. Skatter er gysser, og som advokat for staten har vi pligt til at sikre, at kassen ikke bare åbnes på et forkert grundlag.” Advokat hos Kammeradvokaten Hans Christian Vinten
Om at ændre på reglerne for skattesager:
“Skattesystemet er kompliceret, fordi det løser komplicerede problemer. Det elektriske system i en bil er ikke gjort kompliceret for at genere gør-det-selv folk. Det er kompliceret, fordi det løser et kompliceret problem.” Departementschef Peter Loft
“Er det ikke undergravende for Landsskatterettens autoritet at have ministeriet som overdommer? Det er et regelsæt, man med stor fornøjelse kunne undvære.” Advokat Poul Bostrup
“EMRK artikel 6 gælder også skat. Det tror skattenørderne ikke, og det er hamrende forkert.” Advokat Tyge Trier
På spørgsmålet om, hvorvidt skattelovgivningen er for kompliceret:
“Skattereglerne er indviklede, men for almindelige mennesker er de let tilgængelige. Ingen ved heller, hvordan er computer fungerer, men brugen af den er let nok.” Departementschef Peter Loft
“Vi er gået fra høje idealer om skatteydernes retssikkerhed til, at det nærmest er uetisk at klage over en afgørelse fra SKAT.” Revisor Margrethe Nørgaard
Om øget digital kommunikation:
“Hvor meget kan retssikkerheden begrænses af SKAT i forsøget på at opnå rationaliseringsgevinster?” Revisor Asger Lehmann Høj
“Jeg er glad for, at der er medarbejdere fra ministeriet til stede. Nu kan jeg gå tilbage og spørge, om de har lyttet.” Retssikkerhedschef hos SKAT, Margrethe Nørgaard
“Det er et stort problem med håndhævelsen af selvinkrimineringsreglerne, når det er ved at blive en sag. Ligningsmyndighederne skal sørge for, at man ikke lægger løkken om sin egen hals og strammer til. Men mange borgere forstår ikke, hvad det er, de bevæger sig ind i.” Advokat Michael Amstrup
“Dommere, som måske aldrig tidligere har beskæftiget sig med sambeskatning bliver nu sat til at afgøre, om der skal gives et nedslag i pensionsafkastbeskatningsgrundlaget for selskabsskattepligtig indkomst ved frivillig selskabsskattemæssig sambeskatning og tvungen pensionsafkastsambeskatning. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad dommerne tænker, men jeg ville nok tænke, at Landsskatteretten med sin store ekspertise havde ret.” Advokat Svend Erik Holm
“Jeg holder mig væk, når sagen bliver politisk.” Retssikkerhedschef hos SKAT, Margrethe Nørgaard
Om forslaget om at indføre en generaladvokat:
“Det svarer til at advokaterne siger: Vi giver op! Og så vil man have en kammerat yderligere på banen. Jeg synes, advokater underdriver deres egen betydning, selv om det sjældent ligger til dem.” Advokat hos Kammeradvokaten Hans Christian Vinten