Advokaten 10 - Generalens farvel

Print Print
09-12-2009

Med udgangen af året skal vi advokater tage afsked med Henrik Rothe som Advokatsamfundets generalsekretær. Han vil da i næsten 15 år have leveret en travl og engageret indsats for alle danske advokater.
Henrik rejser ikke, fordi vi har slidt ham ned, men fordi han er udnævnt til ny præsident for Sø- og Handelsretten. Tillykke til Henrik, tillykke til domstolene!
Efter at have været med i kredsbestyrelsesarbejde fra før Henriks ankomst i marts 1995, derefter advokatrådsarbejdet fra 2001 til 2007 og senest som rådsformand fra i sommer, føler jeg, at jeg kender Henrik godt som samarbejdspartner og ven. At Henrik var generalsekretær var en naturlig del af mit beslutningsgrundlag for at stille op til formandsvalget og hans tilbagevenden til domstolene er dermed personligt en lille streg i regningen.
Omvendt er min lyst til formandsjobbet og udfordringerne med at optimere advokaternes samarbejde, indsatsen for vores uafhængighed og omdømme og virket for retssikkerheden på ingen måde svækket. Vi skal nu finde en ny generalsekretær, og den opgave går hele Advokatrådet op i med liv og sjæl. Meget mere herom senere.
For lige her og nu er det tid til et tilbageblik. Det er ikke muligt i korte sentenser at opsummere Henrik Rothes betydning for sammenhængskraften og udviklingen af fællesskabet i branchen. Som dommer i Slagelse var Henrik vel ikke det åbenlyse valg i 1995. Men set i bakspejlet var han det helt rigtige. Henrik har været (og vedbliver formentlig at være) en snu politiker og strateg – værdifulde evner. Navnlig når man ved, hvad man kæmper for. Men derudover (uden at der skal fornemmes en modsætning) er Henrik et ordentligt menneske med et stort og varmt bankende hjerte for advokatstanden. Det er der god grund til at sige ham tak for.
Det fører alt for vidt her at begynde at beskrive det arbejde, hvor Henrik Rothe som generalsekretær har haft en nøglerolle. Men det er værd at trække nogle overskrifter frem fra det eftermæle, som Henrik efterlader sig i Advokatsamfundet:

Reformen af advokatbranchen
Dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der forbød tvangsmedlemskab af faglige organisationer, var én af de største udfordringer for advokatbranchen i nyere tid. Håndteret forkert kunne situationen have udløst større statslig kontrol af og indblanding i advokatbranchen, herunder advokaternes selvdømme. Jeg er ikke sikker på, at vi var kommet i havn på samme gode måde i advokatkommissionen, hvis ikke Henrik havde været med til at følge rådets tanker og ønsker til dørs.

Retssikkerhedsprogrammet
Og jeg betragter rådets retssikkerhedsprogram fra 2009 som en lille juvel, der gerne må funkle også over Henriks eftermæle i vores tanker. Programmets tanker og idéer rækker år ind i fremtiden. For blot at nævne et enkelt punkt – Center for Lov og Ret – kan programmet være med til at samle og præge den retspolitiske debat.

Internationalt samarbejde
Derudover har Henrik med en stor personlig indsats etableret internationale forbindelser og en position for Danmark i den internationale advokatorganisation IBA´s Bar issues Commission. I den europæiske organisation for advokater, CCBE, har Henrik været medvirkende årsag til, at den danske advokat Anne Birgitte Gammeljord i det forløbne år har været valgt som præsident.
Når vi i øvrigt gerne vil gøre os til ude i verden, er det af betydning, at mange ofte vil have mødt eller samarbejdet med Henrik (og hans dygtige sekretariat) om en række advokatspørgsmål af vidererækkende betydning for forståelsen og beskyttelsen af advokatens rolle i det retssamfund, som er ikke blot den vestlige verdens forbillede, men snart en næsten global målsætning, om end temaet spilles over flere variationer.
Vi får alle lejlighed til at ønske Henrik held og lykke, inden han svinger ind på sin flotte karrieres opløbsstrækning. Vi holder nemlig en reception 17. december, 15:00 til 17:00, i Kronprinsessegade. Foreløbig en stor tak fra mig. Det har været en fornøjelse. Selvom ingen er uundværlig, havde jeg personligt gerne fortsat samarbejdet.