Advokaten 10 - Aktuel information

Print Print
09-12-2009

Højesteretsdom om advokatbøder
En advokat, som har indbragt en sag om en bøde fra Advokatnævnet på 10.000 kr. for byretten, skal have tilladelse fra Procesbevillingsnævnet for at kunne anke byrettens dom til landsretten. Det fastslår Højesteret i en ny dom fra 13. november. Netop det spørgsmål har optaget nogle advokater, som mener, at det burde være nemmere at få prøvet en kendelse fra Advokatnævnet i to instanser ved domstolene. Advokatnævnet har det seneste år oplevet en markant stigning i antallet af kendelser, der ønskes indbragt for domstolene. Spørgsmålet blev, før dommen, behandlet på et fælles møde mellem Advokatrådet, kredsbestyrelserne og Advokatnævnet i Korsør i november, den såkaldte Fællessamling (side 40). På baggrund af dommen vil Advokatrådet nu overveje de videre skridt i sagen.

Oplysningspligt i høring
I forlængelse af artiklen ”Nye regler om oplysningspligt” i Advokaten nr. 9, 2009, skal vi oplyse, at Økonomi- og Erhvervsministeriet nu har udsendt udkast til bekendtgørelse om tjenesteyderes pligt til at give oplysninger til tjenestemodtagere i høring med frist 3. december 2009. Bekendtgørelsen, der bl.a. udstedes i henhold til markedsføringslovens § 7a, indeholder nye regler om tjenesteyderes pligt til at give oplysninger til tjenestemodtager, og reglerne træder i kraft 28. december 2009. Der vil blive orienteret nærmere om de nye regler om oplysningspligt i januarnummeret af Advokaten.

Vejledning om EF-domstolen
Advokatsamfundets særlige advokatafsnit er nu opdateret med links til vejledningerne fra EF-domstolen, Retten i Første Instans samt Retten for EU-Personalesager. Det anbefales, at advokater, der fører sager for disse instanser, gør sig bekendt med vejledningerne.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere artikler/2009/Advokaten 10/Aktuel information.aspx - d. 19-10-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.