Advokaten 1 - Aktuel information

Print Print
02-02-2009

Russiske advokater i protest
Et skridt på vej væk fra retsstaten og tilbage mod den kommunistiske diktaturstat. Sådan lyder reaktionen fra de russiske advokater, efter at den russiske regering har fremsat et lovforslag, som skal udvide definitionen af forræderi. Regeringen foreslår at udvide definitionen på forræderi, så den ikke kun retter sig mod statens sikkerhed, men også mod anslag mod landets forfatning og integritet.

Retshjælp lukker
Færre borgere søger råd hos den gratis retshjælp i Sønderborg. Derfor lukkede Sønderborg Advokatforening for retshjælpen fra årsskiftet, oplyser JydskeVestkysten. Retshjælpen har siden 1980’erne holdt åbent, senest på byens bibliotek hver mandag. Oplysninger om retshjælp i andre byer kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk < Advokatvagten.

Møde for unge advokater
Den europæiske forening for yngre advokater, European Young Bar Association, afholder sin forårskonference i København den 13. – 14. marts. Weekenden vil byde på en række både faglige og sociale aktiviteter, herunder et aktuelt fokus på finanskrisens betydning for advokater, forhandlingsteknik, karrieremuligheder i Danmark og netværksskabelse. Arrangementet afholdes i samarbejde mellem Foreningen af advokater og advokatfuldmægtige (FAAF) og European Young Bar Association. Program kan hentes på www.eyba.org eller www.djoef.dk/faaf.

Advokatsamfundet registreres i EU
For at skabe åbenhed om den lobbyisme, der foregår i EU-Kommissionen og i Europa-Parlamentet, er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for at skabe et fælles register over lobbyister i forhold til EU-institutionerne. Foreløbig har det ført til, at EU-Kommissionen har lanceret et frivilligt register, hvor organisationer og personer, der ønsker at påvirke f.eks. lovgivningsprocessen i EU, fremover kan lade sig registrere. Den europæiske sammenslutning af advokatsamfund, CCBE, har valgt at lade sig registrere, og det samme gør nu Advokatsamfundet.
På http://ec.europa.eu/transparency/regrin/ kan man læse mere om registeret, hvordan man lader sig registrere samt søge i dette. Senere på året forventes CCBE at udstede en vejledning for advokater/advokatfirmaer, der overvejer at lade sig registrere i EU-Kommissionens register.

Ny formand for voldgiftsinstitut
Voldgiftsinstituttet har på det seneste møde i bestyrelsen valgt advokat Jesper Lett som ny formand. Han afløser professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen. Jesper Lett, der er udpeget af Advokatsamfundet, tilkendegav efter valget, at han af hensyn til instituttets omdømme ikke ønsker at lade sig udpege som voldgiftsdommer i sager anlagt ved instituttet. Det svarer til, hvad der gælder ved andre anerkendte institutter, f.eks. i London og Paris. Styrkelse af instituttets internationale profil samt konsolidering af instituttets brand på “hjemmemarkedet” hører til blandt de kommende indsatsområder. Jesper Lett, som selv er uddannet mediator, ønsker også at forbedre instituttets ydelser på mediationsområdet. Jesper Lett har gjort en meget stor og værdifuld indsats for voldgift i Danmark. Jesper Lett var drivkraft bag “Reform af voldgiftsloven” (2003), som i 2006 førte til vedtagelse af en moderne voldgiftslov. Han har i de senere år været arkitekt bag ambitionerne om at skabe så optimale rammer som muligt om voldgiftsbehandlingen, herunder reformen af instituttets regelsæt i 2004 med senere ændringer og selvstændiggørelsen af instituttet, der indebar, at instituttet i 2006 flyttede i egne lokaler, ansatte eget personale og i enhver henseende løsrev sig fra Voldgiftsnævnet. Executive Vice President Flemming Ipsen, som er Rederiforeningens repræsentant i bestyrelsen, er på bestyrelsesmødet blevet valgt som næstformand.

Konference om konkurrencelovgivning
Konkurrencelovgivningen udvikler sig markant over hele verden i disse år. Som svar på øget begrænsning af konkurrencen kommer der mere regulering, ikke mindst fordi u-landenes andel af den økonomiske udvikling er stigende. På en konference d. 26.-27. februar vil forskere, praktikere som advokater og interessenter fra konkurrencemyndighederne mødes for at drøfte udvikling og trends på området. Konferencens første dag er i Lund, Sverige, mens anden dag er i København. Program findes på: www.cbs.dk/GlobalC.

Indberetning af efteruddannelse
Det har tidligere været udmeldt, at der med frist 1. april 2009 skulle ske indberetning vedrørende deltagelse i obligatorisk efteruddannelse i løbet af 2008.
Advokatrådet har dog bl.a. af administrative årsager besluttet at ændre dette til, at der skal ske indberetning ved udløbet af den enkeltes treårige efteruddannelsesperiode, dvs. tidligst pr. 31. december 2010.
Nærmere information om indberetning og obligatorisk efteruddannelse vil blive udsendt i god tid før første indberetning skal finde sted.