Advokaten 9 - Opbakning til nyt advokatsamfund

Print Print
17-11-2008

At værne om advokaters integritet, tilsyn med advokater, uddannelse og at arbejde til gavn for retssamfundet bliver Advokatsamfundets fremtidige opgaver.

Af Rasmus Lindboe, pressechef, Advokatsamfundet

Advokatsamfundet er en organisation bestående af samtlige danske advokater, som arbejder for at styrke borgernes retssikkerhed, føre tilsyn med advokater og står for den obligatoriske uddannelse af advokaterne.
Så kort kan det nye Advokatsamfundet beskrives efter en ekstraordinær generalforsamling i Odense Congress Center, hvor samfundets nye vedtægt blev vedtaget lørdag den 25. oktober.
Generalforsamlingen var indkaldt med det ene formål at vedtage forslaget til den nye vedtægt.
Forud har ligget møder i et debatforum, hvor forskellige interesser inden for advokatbranchen har medvirket til at debattere vedtægten.
Det var derfor mere en formsag at få godkendt vedtægten, hvilket en særdeles kortvarig debat på generalforsamlingen også afspejlede.
Vi bringer derfor debattens eneste indlæg, fra advokat Jakob Lund Poulsen:
- Jeg synes, det er et meget gennemarbejdet forslag, der er lagt frem. Det skaber sikkerhed for, at Advokatsamfundet kan stå stærkt i forhold til den offentlige meningsdannelse, begyndte Lund Poulsen.
- Man kunne være bekymret for, at Advokatsamfundet havde fået en decimeret rolle, men i paragraf 36 er det sikret, at man er et stærkt talerør i den offentlige debat, sagde han.
Netop den paragraf udmønter den nye formålsparagraf i vedtægten om at virke til gavn for retssamfundet. Teksten her er stort set identisk med teksten fra lovens forarbejde.

Langt tilløb
Der har været et længere tilløb til den nye vedtægt, da Advokatrådet i maj besluttede blot at sætte det daværende vedtægtsforslag til debat på en ekstraordinær generalforsamling.
Dengang viste debatten, at der var behov for yderligere drøftelser af Advokatrådets udspil. Og det førte til møderne i det såkaldte debatforum.
- Det lykkedes ikke tidligere at få vedtaget vedtægten. Der blev nedsat et debatforum, og det førte til en række gode, konkrete møder, sagde Advokatrådets formand, Sys Rovsing.
Efter møderækken blev det oprindelige udspil revideret:
- Strukturen og valgprocessen bliver bevaret, mens formålsparagraffen bliver tilrettet efter loven med vægt på retssikkerhed og ikke branchevaretagelse, sagde Sys Rovsing.
Generalforsamlingen kunne ikke kaldes et tilløbsstykke, men blandt de fremmødte var der øjensynligt bred tilslutning til det forslag, der var resultatet af møderækken. For efter Jakob Lund Poulsen enlige indlæg meldte ingen andre sig i talerækken.
Generalforsamlingens dirigent, Niels Bo Andersen, kunne derfor afslutte mødet:
- Jeg skal ikke gøre det unødigt langvarigt. Så hvis ingen ønsker ordet, så tager jeg forsamlingens tavshed som udtryk for, at forslaget er enstemmigt vedtaget.