Advokaten 9 - Aktuel information

Print Print
17-11-2008

Ny EU-rapport om retsudgifter
Hvilke udgifter er der egentlig forbundet med at føre retssager i EU – og hvad betyder det for retssikkerheden? De spørgsmål bliver der kastet nyt lys over i en ny rapport fra EU-Kommissionen. En arbejdsgruppe har set på, hvor stor gennemsigtighed der er, når det gælder udgifter i forbindelse med retssager. Og hvilke barrierer, der i øvrigt er, som forhindrer borgere i at benytte retsvæsenet i medlemslandene. Arbejdsgruppen kommer med en stribe anbefalinger: Den vindende part i en sag bør i højere grad kompenseres for sine udgifter. Oprettelsen af en form for europæisk retshjælp. Tvungen oversættelse af sagens dokumenter, hvis modparten er en udlænding, etc.
Læs rapporten på http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/publications_en.htm

Forsvarsadvokater på barrikaderne
Som beskrevet i det seneste nummer af Advokaten klager de tyrkiske forsvarsadvokater over særdeles ringe arbejdsbetingelser. Senest har der lydt et ramaskrig fra forsvarsadvokaterne under en højt profileret retssag, hvor 86 personer er tiltalt for kupplaner mod regeringen. Efter en kaotisk start på retsmødet, blev sagen nærmest øjeblikkeligt udskudt. Advokaterne klager bl.a. over, at de alle må deles om ét lille lokale i byens fængsel, når de skal mødes med de tiltalte for at forberede sagen, samt at de ikke har mulighed for at bruge deres bærbare computere i retslokalet. Anklageskriftet er 2.455 sider langt, og regeringen betegner de anklagede som terrorister.

Brugerundersøgelse af domstole
Advokater og domstolenes kunder får nu lejlighed til at vurdere domstolene efter gennemførelsen af domstolsreformen. Det oplyser Domstolsstyrelsen, som til foråret planlægger at udføre en brugerundersøgelse med henblik på at fremme dialogen med domstolenes brugere.

Hæderspris til advokat Erik Hørlyck
Dreyers Fonds Hæderspris 2008 på 400.000 kr. tildeles advokat Erik Hørlyck for hans arbejde med bygge- og entrepriseret og hans omfangsrige forfatterskab om samme.
Dreyers Fonds Hæderspris tildeles hvert år en advokat og en arkitekt, der har udmærket sig inden for sit felt. I år går prisen til advokat Erik Hørlyck, partner i Hørlyck & Steffensen Advokatfirma i Århus og medlem af Højesteretsskranken, samt medredaktør af “Kendelser om fast ejendom".
Advokat, lic.jur. Erik Hørlyck har i mange år rådgivet om byggeriets kontraktforhold, om kontraktforhold vedrørende ordreproduktion og plan- og miljølovgivning samt ført sager ved domstolene, Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed og Klagenævnet for Udbud og er forfatter af flere bøger.

Procesbevillingsnævnets åbningstider
Procesbevillingsnævnet fik fra 1. januar 2008 ny åbningstider, så åbningstiden nu er 9.00 – 15.00 på hverdage.