Advokaten 7 - Over den kinesiske mur

Print Print
22-09-2008

Du må ikke repræsentere flere parter med modstridende interesser, lyder første lektion for advokater. Men de store svenske advokatselskaber presser på for en opblødning.

Af Rasmus Lindboe, pressechef, Advokatsamfundet

Dramaet bag denne historie begynder hverken på den Store Kinesiske Mur eller på de ophidsede møder blandt svenske advokater.
Dramaet begynder i slipstrømmen på det store amerikanske børskrak i 1929. Præsident Hoover og regeringen griber ind, tvunget af omstændighederne, over for bankernes sammenblanding af interesser. Bankerne kan ikke både stille objektive analyser til rådighed samtidig med, at de vil tjene penge på at udbyde nye aktier.
Hoover griber til en salomonisk løsning over for bankernes interessekonflikt: Bankerne afskæres ikke fra at beskæftige sig med både analyse og salg. Regeringen kræver blot, at bankerne adskiller de forskellige aktiviteter af vægge.
Efter regeringens indgreb bliver der travlt i banklokalerne. Det kan simpelt hen ikke gå stærkt nok med at få opstillet vægge, og som nødforanstaltning griber bankerne til at opstille gigantiske kinesiske foldevægge. Og begrebet Chinese Walls fødes.
Her, næsten 80 år senere, kan debatten ramme danske advokatkredse.

Livlig debat
Lad os vende kikkerten mod Sverige, hvor det svenske advokatsamfund netop har truffet en skelsættende beslutning. Efter en “livlig debatt”, som det hedder i omtalerne af de svenske advokatmøder.
Den livlige debat blandt de svenske advokater tog fart for fire år siden, hvor området for mergers and acqusitions virkelig blev et guldæg for advokatvirksomhederne. Det var et voksende marked for virksomhedsovertagelser, og advokaterne blev kaldt ind for at hjælpe.
I april 2004 fastslår det svenske advokatsamfund i en udtalelse, at de etiske regler ikke giver mulighed for, at et advokatfirma kan bistå flere potentielle købere i en budrunde.
“Det fremstår derfor som åbenbart uforeneligt med god advokatskik,” lyder det fra et enigt advokatråd.
Men diskussionen døde ikke. De store advokatkontorers interesse i sagen gjorde, at sagen ulmede videre i en etikkomité. Advokatsamfundet formulerede et forslag til en mulig undtagelsesregel med mulighed for kinesiske mure: Hovedreglen er, at der er en interessekonflikt, hvis et advokatfirma repræsenterer flere parter i en sag. Men med den vigtige tilføjelse, at Advokatrådet kan give dispensation til, at et advokatfirma kan repræsentere flere bydende i samme virksomhedshandel. Betingelsen er, at advokatvirksomheden opfylder en række strenge krav.
Der skal altså opstilles store kinesiske foldevægge.
Det forslag blev lagt åbent frem og sendt til afstemning på et repræsentantskabsmøde. Nu fortsatte den livlige debat. Så livlig, at de store advokatfirmaer diskret truede med at forlade det svenske advokatsamfund, hvis der ikke kunne findes en løsning.

En stand eller branche
Argumenterne for og imod indførelsen af kinesiske mure i advokatfirmaerne er nemme at få øje på:
Tilhængere vil pege på, at murene netop sikrer, at der ikke opstår interessekonflikter.
Tilhængerne vil også sige, at specialiseret advokatviden i dag er samlet på ganske få kontorer. Så det kan ganske enkelt blive et problem for kunderne at få adgang til den advokat, de ønsker, hvis ikke murene indføres. Der skal med andre ord tages betydelige hensyn til, at man frit kan vælge sin advokat.
Desuden vil tilhængere sige, at der er tale om en international trend, hvor andre lande giver mulighed for kinesiske mure. Og at den internationale sammenslutning af advokatsamfund, CCBE, ikke forbyder modellen med murene.
Modstanderne derimod vil sige, at de store advokatkontorer blot forsøger at smyge sig uden om reglerne, så de kan tjene så mange penge som muligt. Og at det helt essentielle område med interessekonflikter ikke kan omgås ved hjælp af nok så mange kinesiske foldevægge.
CCBE’s formand for komitéen for advokatetik, Ramon Mullerat, har tidligere taget stærkt afstand fra idéen om kinesiske mure:
- Efter min opfattelse er kinesiske mure en opfindelse, som er opstået sammen med kommercialiseringen af den juridiske profession og risikerer at medføre tab at offentlighedens tillid til standen.
Og nu nærmer vi os måske det, som sagen – sat på spidsen – handler om.
I hvert fald skrev generalsekretæren for det svenske advokatsamfund, Anne Ramberg, en dybt personlig kommentar tidligere på året.

Advokatens etos
Anne Ramberg skriver i sin kommentar:
- For 25 år siden var det, vil jeg påstå, indlysende for de allerfleste advokater at de klassiske fagværdier skulle respekteres. Klientloyalitet, tavshedspligt, uafhængighed og frihed fra interessekonflikter var centrale for advokaternes faglige selvopfattelse.
Og hun fortsætter:
- Min generation af advokater, de som i dag er toneangivende på dagens advokatkontorer, har efter min mening, ikke helt lykkedes med at overføre denne etos til den yngre generation.
Måske står det alligevel ikke så slemt til, som den svenske generalsekretær mener. I hvert fald faldt forslaget om kinesiske mure med et brag på repræsentantskabsmøde for Sveriges Advokatsamfund. Mødet kom i stedet med en udtalelse, som skarpt afviste ønsket om kinesiske mure i advokatselskaberne.
Sveriges Advokatsamfunds styrelse, det som svarer til Advokatrådet herhjemme, fulgte op med en enig afvisning af kinesiske mure i slutningen af august.
Der er ingen vej over den kinesiske mur. Denne gang.

Kinesiske mure – den svenske afgørelse
Sveriges Advokatsamfund besluttede den 29. august at vedtage et nyt advokatetisk regelsæt. Reglerne træder i kraft fra den 1. januar, 2009.
Styrelsen – den svenske pendant til Advokatrådet – besluttede, at der ikke skulle være undtagelser til reglerne om interessekonflikter. Heller ikke når det gælder kontrollerede auktioner eller budrunder, som det kaldes på dansk. Dermed lukker de svenske advokater af for debatten om kinesiske mure.
Læs mere om sagen på www.advokatsamfundet.se.

CCBE om kinesiske mure
CCBE har affattet reglerne om interessekonflikter, så de ikke åbner op for Chinese Walls. Reglerne er senest opdateret den 19. maj, 2006. Reglerne gælder for alle europæiske advokaters virke, når de udbyder service hen over landegrænserne. Dvs. at en engelsk advokat, som tilbyder rådgivning til danske klienter, er underlagt reglerne:
En advokat må ikke rådgive, repræsentere eller virke for to eller flere klienter i samme sag, hvis der er interessekonflikt mellem disse eller betydelige risiko derfor.
Advokaten skal træde helt ud af sagen, hvis interessekonflikt opstår mellem to eller flere af hans klienter, hvis risiko for krænkelse af diskretionspligten opstår, eller hvis hans uafhængighed vil kunne anfægtes.
En advokat skal også afstå fra at virke for en ny klient, hvis der herved opstår risiko for brud på den diskretionspligt, der påhviler ham i forhold til en tidligere klient, eller hvis det kendskab til dennes forhold, som advokaten har erhvervet, vil udgøre en utilbørlig fordel for den nye klient.
Når advokater udøver advokatvirksomhed i fællesskab, gælder de i 3.2.1. til 3.2.3.nævnte regler for fællesskabet og alle dets deltagere.

CCBE’s ”Code of Conduct” kan læses, også på dansk, på www.ccbe.org>Documents>CCBE Code of Conduct og på Advokatsamfundets hjemmeside under Regler.

Engelske regler for interessekonflikter
I England er det SRA (Solicitors Regulation Authority), der fører tilsyn med advokaterne. Her er reglerne blevet opdateret med virkning fra juli, 2007.
Her er undtagelser til reglerne om interessekonflikter:
Your firm may act for two or more clients in relation to a matter in situations of conflict or possible conflict if:
a) the clients are competing for the same asset which, if attained by one client, will make that asset unattainable to the other client(s);
b) there is no other conflict, or significant risk of conflict, between the interests of any of the clients in relation to that matter;
c) the clients have confirmed in writing that they want your firm to act in the knowledge that your firm acts, or may act, for one or more other clients who are competing for the same asset; and
d) unless the clients specifically agree, no individual acts for, or is responsible for the supervision of, more than one of those clients.
Reglerne fortsætter med at beskrive, hvilke særlige hensyn, advokaten skal tage, hvis han/hun benytter sig af undtagelserne. Det går hovedsageligt på, at advokaten skal sikre sig, at klienterne er fuldt oplyste og forstår, de risici, der er forbundet med, at advokaten repræsenterer to kunder i samme sag.
Reglerne kan findes her: www.sra.org.uk>solicitors>code of conduct.