Advokaten 7 - Aktuel information

Print Print
22-09-2008

Sidste chance for tilmelding til specialmoduler
Den nye advokatuddannelse er startet op, og den gamle uddannelse skal derfor lukkes ned. Specialmodulerne Virksomhedsetablering, Virksomhedsoverdragelse og Fast ejendom & Miljø kører dette efterår på sædvanlig vis. Også i 2009 er det muligt at komme på et specialmodul, hvis man ønsker at gøre den gamle uddannelse færdig. Tilmeldingsfristen er for kurser i hele 2009 d. 14. november 2008, og tilmelding skal ske til Advokatsamfundet, att. Lise Ravnkilde, 33 96 97 69 eller lra@advokatsamfundet.dk. Eksamen på den gamle uddannelse afholdes to gange årligt frem til januar 2011.

Ekstraordinær generalforsamling
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Advokatsamfundet lørdag den 25. oktober 2008 kl. 11.00 i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense.
Advokatrådet fremlægger på generalforsamlingen forslag til vedtægt for Det Danske Advokatsamfund. Dagsorden for mødet samt forslag til ny vedtægt vil blive sendt til alle advokater snarest muligt og samtidig vil materialet blive gjort tilgængeligt på www.advokatsamfundet.dk. Alle advokater har adgang til generalforsamlingen. Til vedtagelse af vedtægtsforslaget kræves almindeligt flertal blandt de advokater, der deltager i afstemningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Hemmeligt pro bono arbejde
De amerikanske advokatfirmaer er enige om, at offentlighed om firmaernes pro bono arbejde vil øge omfanget af deres advokaters lyst til at udføre det gratis, juridiske arbejde.
Men samtidig er en overvægt af firmaerne ifølge en ny undersøgelse imod at offentliggøre omfanget af dette arbejde. Det vil skade lysten til pro bono arbejde, hvis en offentliggørelse fører til en slags konkurrence på området, siger en amerikansk senioradvokat ifølge Legalweek.com. Nu sætter den internationale sammenslutning af advokatråd, IBA, fokus på pro bono arbejde på sin ny hjemmeside, www.internationalprobono.com.

Er advokaten en forretning?
Det spørgsmål stiller præsidenten for den internationale advokatunion UIA, Héctor Diaz-Bastien, på unionens årlige kongres, som i år afholdes i Bukarest d. 29. oktober til 2. november.
Han opfordrer så mange advokater som muligt til at møde op til kongressen, ikke bare på grund af, at advokater i flere lande i denne tid udsættes for trusler eller intimideres, men også fordi, advokatgerningen efter hans opfattelse står ved en korsvej: Er det at være advokat stadig en profession – eller har det udviklet sig til en forretning som så mange andre, spørger han i sin invitation til årsmødet. Program, tilmelding og praktisk information kan findes på www.uianet.org.

Fri proces og Procesbevillingsnævnet
I Advokaten nr. 6 fremgik det, at antallet fri processager for Procesbevillingsnævnets arbejde i 2006 var 1.248 modtagne sager og 207 sager, hvor der blev givet fri proces. Disse tal dækkede hele nævnets arbejde. For 2007 ser tallene ud som følger, ifølge
Domstolsstyrelsens årsrapport: 1.023 modtagne sager og 633 afgjorte sager om fri proces.